[LUGOS-ORG] Star (nov) zakon o drustvih...

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Sun Jan 6 14:10:13 CET 2002


On ned, 2002-01-06 at 11:38, Ales Kosir wrote:
> Kaj pa menite o predlogu, da se drustva, ki podpirajo razvoj odprte kode
> *proste programske opreme), povezejo v Zdruzenje za odprto kodo (prosto
> programsko opremo)? Drustev, ki vsaj deklarativno podpirajo to, je kar
> nekaj...

Kul ideja
kaj bi s tem lahko dosegli?

Lep Pozdrav
Andraž Tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020106/c027036d/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list