zanimivost

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Fri Feb 1 01:12:03 CET 2002


morda zanimivost iz zadnje RISove ankete za 2001:

    *   Med operacijskimi sistemi velika večina (93%) respondentov
uporablja sisteme Windows, med katerimi izstopajo Windows 98 s 40%,
Windows 2000 z 29% in Windows ME s 13% delezem vseh anketirancev. Ostali
operacijski sistemi se uporabljajo zelo malo, se največ Linux (4%).

http://www.ris.org/splet/abstracts/racun-ab.htm

moram rečt, da je 4% Linuxa več kot bi si mislil


zanimiva je tudi:
* Operacijski sistemi so pri dveh tretjinah respondentov licenčni, pri
četrtini piratski, ostali pa imajo brezplačen (shareware) operacijski
sistem. Od ostale programske opreme dve tretjini anketirancev uporablja
delno licenčno delno piratsko opremo, četrtina uporablja le licenčno,
desetina pa le piratsko programsko opremo. Brezplačno (shareware)
programsko opremo velika večina (82%) uporablja delno - v kombinaciji z
licenčno in piratsko. Operacijski sistem za dostop do interneta je pri
skoraj vseh (92%) respondentih licenčen, 5% ima brezplačnega, 3% pa
piratskega.

ta 5% se ne ujema čisto z zgornjim podatkom, razen če je linuxa več doma
kot na delovnih mestih (zelo verjetno) mogoče je pa freeBSDja vedno
več.. :)

... no v bistvu pa me je bolj zasrbel tist izraz v oklepajih... bi jih
morda kot društvo opozorili na razliko med freeware in shareware?


Lep Pozdrav
Andraž Tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20020201/8778086d/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list