[LUGOS-ORG] Zapisnik + plan dela za naslednje leto

Andraz Tori Andraz.tori1 at guest.arnes.si
Tue Dec 3 23:23:18 CET 2002


imam eno vprašanje, ne vem pa, če je to pravi naslov...

4. Skupščina:
  - Naslednja skupščina LUGOS bo v prostorih Hermes softlab v Mariboru
22. februarja 2003
Sklep: 4:0:0


Zanima me, kakšni so bili plusi in minusi, da se je izbralo to
lokacijo... a je bila tudi kakšna druga možna? 

lep pozdrav
andraž tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20021203/2304194b/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list