[ LUGOS-ORG ] Zakon o drustvih...

bostjan at japet.si bostjan at japet.si
Sun May 6 21:06:35 CEST 2001


Pozdrav!


>21. člen Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: - s 
>- članarino,
>- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
>- z darili in volili,
>- s prispevki donatorjev,
>- iz javnih sredstev in
>- iz drugih virov.


>V bistvu se mi zdi da ne smemo. Ne dam pa roke v ogenj. Saj so ze bile
>razprave o tem.

>Mogoce lahko prodaja majice ampak vsekakor NE more prodajati cesarkoli in
>v kakrsnemkoli obsegu... Potemtakem, bi vsi imeli drustva in ne trgovin.
>:)

In nadaljevanje istega člena, ki preprečuje ravno to kar si napisal.

------ 21. člen --------------------
..........  Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero
je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
------ konec 21.člena -------------- 

       
Tole jaz razumem, kot delitev dobička po zaključnem računu. Prodamo pa lahko članom ali ne članom tudi 'pesek v šalčkah'. :)
In potem beremo naprej zakon in tukaj nastopijo še drugi zanimivi členi.

------- 22. člen --------------------

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter se
lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.

Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

23. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz prejšnjega člena, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v skladu s temeljnim aktom.
-------- konec 23.člena --------------

Mislim, da je dovolj jasno zapisano vse skupaj. Marsikaj laho delamo v dobro društva in za račun društva. Vsaj zakon nam tega vsekakor ne prepoveduje. Je pa vprašanje, če si to želimo in če si to sploh upamo. :)
lp,
Boštjan

-----------------------------------------------------------
bostjan at japet.si
-----------------------------------------------------------
More information about the lugos-org mailing list