[ LUGOS-ORG ] Zakon o drustvih...

David Klasinc bigwhale at m42.cx
Sun May 6 12:26:24 CEST 2001


On Sun, May 06, 2001 at 11:29:15AM -0400, bostjan at japet.si wrote:

> Tukaj bi jaz pristavil loncek. Drustvo vsekakor lahko prodaja karkoli in v
> kakrsnem koli obsegu. Tudi osnovna sredstva, racunalnike, tajnice,
> precednike in podobno. :) Je pa res, da si dobicka ne more razdeliti med
> clane ampak ga lahko porabi za delovanje drustva. Tako o tem govori zakon.
> Ce bi bilo drugace niti majck niti distribucij ne bi smeli prodajat. :)


21. èlen Dru¹tvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s èlanarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti dru¹tva,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
- iz javnih sredstev in
- iz drugih virov.


V bistvu se mi zdi da ne smemo. Ne dam pa roke v ogenj. Saj so ze bile
razprave o tem.

Mogoce lahko prodaja majice ampak vsekakor NE more prodajati cesarkoli in v
kakrsnemkoli obsegu... Potemtakem, bi vsi imeli drustva in ne trgovin. :)


David!
---------------
Windows 2k - I think that there's always a better way.More information about the lugos-org mailing list