hmm se enkrat za predstavitev linuxa

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Mon Mar 19 02:10:13 CET 2001


ok.. še enkrat pošiljam tole, morda še dodatni popravki, pripravil sem
tudi prevod v slovenščino itd...Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije - LUGOS

Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije je ena aktivnejših organizacij na
področju slovenskega računalništva. Naši člani se zanimajo za GNU/Linux
operacijski sistem in drugo svobodno programje. LUGOS deluje predvsem v
Sloveniji, kjer organizira različne vrste vsakoletnih prireditev: Linux
festivale, računalniške tabore, prezentacije na računalniških sejmih in
delavnice. Poleg prireditev tečejo tudi projekti, ki želijo Linux
približati vsakodnevni uporabi. Predvsem skozi krajevno prilagajanje
programja, prevajanje in uporabo Linuxa v šolah. Zaradi skupnega cilja
razširjanja Linuxa in svobodnega prgoramja se naši člani udeležujejo
različnih dogodkov po Evropi (LinuxTag, LinuxFest v Beogradu itd.). Prav
tako se LUGOS trudi sodelovati s podobnimi iniciativami v sosednjih
državah, specifično s HULKom (Hrvaškim združenjem uporabnikov Linuxa), z
Jugoslovanskim združenjem uporabnikov Linuxa in z različnimi skupinami v
Italiji. Eden zadnjih projektov je sodelovanje pri vzpostavljanju
odprtega, javnega in prostega kibernetičnega centra v Ljubljani.
Torej, Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije z vsemi svojimi polji
delovanja predstavlja močno silo, ki skuša dejavno oblikovati prihodnost
slovenske informacijske družbe.
Dosežete nas lahko preko elektronske pošte na naslovu lugos at lugos.si
in/ali preko spletne strani http://www.lugos.si. Vedno smo odprti za
predloge.


LUGOS

Linux Users Group Of Slovenia is one of the most active communities in
Slovenian computer world. Its members have strong interests in GNU/Linux
operating system and other free source software. LUGOS is active mainly
in Slovenia where it organizes different kinds of annual events: Linux
festivals, computer camps, presentations on computer fairs and
workshops. Besides events there are also projects to bring Linux to
everyday users trough localisation of programs, translations, deployment
of Linux as a server platform in schools etc. Because of the common goal
of propagating Linux and free source community, its members are
participating in different events all across Europe (LinuxTag, LinuxFest
in Belgrade, etc.). LUGOS is also trying to cooperate with similar
initiatives in neighbouring countries, namely HULK (Croatian Linux user
group), Yugoslavian Linux user group and various groups in Italy. One of
the latest projects is taking part in initiative to create an open,
public and free cyber center in Ljubljana. 
Therefore the Linux User Group of Slovenia with all its activities is a
strong force that is actively shaping the future of information society
in Slovenia. 
We can be reached via Email lugos at lugos.si or/and our webpage at
http://www.lugos.si. We're allways open for suggestions.

More information about the lugos-org mailing list