[LUGOS-ORG ] RE: [ LUGOS-ORG ] Odstopna izjava

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Sun Mar 11 23:02:02 CET 2001


Na 11 Mar 2001 11:02:33 +0100, je Rok Papez zapisal:
> Zivjo!
> 
> On Sun, 11 Mar 2001, jernej horvat wrote:
> 
> > > sklep je bil sprejet zelo vecinsko...
> > 
> > O tem kako se je danes glasovalo...
> > a se je sploh v danem trenutku vedelo koliko nas je, kdo je za/proti ?
> 
> Sklep NI bil sprejet zelo vecinsko. Mislim, da je imel okoli 60%
> (potreboval je 50% glasov za) podpore takrat prisotnih na skupscini.
> Ce pa kdo ni bil prisoten pa pac ni mogel glasovati.
> 


Iz se neobjavljenega zapisnika:
"Sklep: V kolikor se najde vir sredstev za najem tajni[ce|ka] s
skraj¹anim
delovnim èasom, se [jo|ga] najame.

20 za 8 proti 4 vzdr¾ani"

... koncni zapisnik bo objavljen, ko se odpravi vse napake in ko ga
overovitelja potrdita...

Lep Pozdrav
Andraz Tori




More information about the lugos-org mailing list