Poziv Davčne uprave

Miha Tomšič miha.tomsic at guest.arnes.si
Thu Jul 19 17:06:52 CEST 2001


Citiram:

	
"POZIV 

za predložitev obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2000

RS Ministrsto za finance, DURS, Davčni urad Ljuvbljana je v postopku
davčnega kontroliranja ugotovila, da kot davčni zavezanec niste predložili
obračuna davka od dobička pravnih oseb (izkaz uspeha, bilanca uspeha,
izkaz uporabe dobička ali kritja so sestavni del obračuna) za preteklo
leto 2000. Skladno z določilom 201.člena Zakona o davčnem postopku
(Ur.l. RS št. ...) ste ga bili dolžni predložiti do 31.marca tekočega leta
za leto 2000.

Pozivamo vas, da v roku 3 dni od prejema tega poziva
(19.07.2001)predložite davčnemu organu obračun za preteklo leto 2000
skupaj z obveznimi prilogami, in tako izpolnite obveznosti, ki vam jo
nalaga zgoraj zitirani zakon.

Nepredložite davčnega obračun aali nepravočasna predložitev se na podlagi
17. točke 226. člena Zakona o davčnem postopku kaznuje z denarno kaznijo
za pravno osebo od 1.000.000,00 Sit do 6.000.000,00 Sit in za odgovorno
osebo od 200.000,00 Sit do 1.000.000,00 Sit.

Obrazec ste dolžni v zgoraj navedenem roku oddati na DURS, Davcni urad
Ljubljana, Oddelek za kontrolo in odmero davkov in drugih djatev (ne ddv)
Dunajska 22."

Jutri, akcija, bratje! Če ne lahko društvo zapremo, jaz pa bom šel sedet
za par let, kar tudi ni tako slabo...

Srečno,

	Miha...

 - Miha Tomšič --- C. na postajo 55 -- SI-1351 Brezovica pri Lj. --- SLOVENIA -
More information about the lugos-org mailing list