Zapisnik seje z 18.7.2k1

neonatus at neonatus.net neonatus at neonatus.net
Thu Jul 19 12:52:17 CEST 2001


* sre jul 18 18:04:53 CEST 2001 SEJA UO LUGOS                 *
******************************************************************************/
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Prisotni člani UO: Roman Maurer, Blaž Podržaj, David Klasinc, Boštjan Müller|
| Ostali prisotni člani: Miha Tomšič, Aleš Košir, Andrej Vernekar       |
+-----------------------------------------------------------------------------+

1. Razpisi:
^^^^^^^^^^^
  Vsakdo, ki bo dal prošnjo za razpis moral poskrbeti za namensko pridobitev
  sredstev.
  
  36. člen statuta: Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je 
  nična.


2. Infos:
^^^^^^^^^
  David poziva slovenizacijsko ekipo, da bi na Infos-u uradno predstavijo 
  poslovenjen KDE.

3. Prijavnice:
^^^^^^^^^^^^^^
  SKLEP: UO potrjuje pravilno izpolnjene prijavnice prejete do vključno
  18.7.2001, dve prijavnici od teh pa nista bili veljavni, za te dve poskrbi
  B. Müller.
  4:0:0

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
-- 
Boštjan Müller [NEONATUS], neonatus at neonatus.net, http://neonatus.net/~neonatus
For my PGP key finger: neonatus at neonatus.net, RSA id: 0x90178DBD, ICQ #:7506644
  Celular: +386(0)41243189, Powered by Debian GNU/LiNUX , Student of VFUL
        Speak softly and carry a cellular phone.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 512 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20010719/7f68c2f4/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list