[LUGOS-ORG] [UO] lameness all around (Was: lame e-servis)

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Wed Dec 19 23:46:49 CET 2001


On sre, 2001-12-19 at 17:44, polz wrote:
>  
> Tori: politika ne bi smela vladati nad tehniko. Predlagam, da se za kaka 3 leta odpoves
> vsem "upravniskim" funkcijam in si jih rezerviras za osebno rast ( codanje in delo, ki krepi
> cloveka ). Postajas namrec vedno bolj politik in vedno manj racunalnicar. Ce te to ne moti,
> furaj dalje.


Iiii ....
ne wem kaj ti dojemaš za politiko, če je to strankarsmka politika potem
se s teboj 100% strinjam
vendar zame politika pomeni vse kar v življenju počnem in lahko vpliva
na nadaljni razvoj naše skupne usode na tem (zaenkrat še vedno) zelenem
planetu. Pa če je ta vpliv še tako minoren, je to zame politika.

In ja, mislim da mora biti tehnologija v službi človeka in ne obratno.
Človek v možini pomeni družbo, ta pa uravnava svojo prihodnost skozi
politično delovanje. Ne bi se preprial o definiciji politike,
demokracije in podobnem, ker ima vsak in vsaka knjiga svojo.

Računalništva sploh nimam posebno rad zaradi njega samega, sem slučajno
v njem precej dober in to s pridom izkoriščam.

Torej, po moje, če tisti mrtvi subscriberji ne ogrožajo delovanja
serverja in liste v tej meri, da bi drugim škodovali potem naj obstanejo
in naj se z njimi matra mašinerija, za to jo pa mamo.

Osebno rast si predstavljam precej daleč od codanja, ki bi krepilo
človeka... :)

Lep pozdrav
Andraž Tori

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011219/c0a0710b/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list