[LUGOS-ORG] lugos must go on

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Wed Dec 5 23:16:08 CET 2001


On tor, 2001-12-04 at 11:34, Ales Kosir wrote:
> > Hja, torej se vračamo na debato o poslanstvu društva. 
> 
> Ce bi nekdo zelel sesuti Lugos, bi predlagal prav to, kar je zapisal Andraz.
> Divite et impera. Zal ne verjamem, da bi iz pepela Lugosa lahko kmalu vstal
> nov tic, cetudi se manj podoben pingvinu kot Lugosova sraka. S taksno potezo
> Lugos preprosto abortiras...
> 
> Ne pozabite, da ima Lugos v javnosti neko ime in prepoznavnost, ceprav ju
> clani drustva lahko dojemamo drugace. Stvari so obicajno od blizu videti
> nelepe: ko z mikroskopom pogledas kozo, si presenecen, kaj vse se pase po
> njej, ne glede na to, da je v kozo oblecena trenutna lepotica sveta.
> Kredibilnost delovanja se gradi dolgo casa, clanstvo pa drustvu to
> kredibilnost daje.

Imaš prav, ideja o ukinitvi društva je bila preveč radikalna. LUGOS
definitivno ne bi smel krniti svojega imena v javnosti, to pa še ne
pomeni, da se navznot pri konkretnih stvareh ne more temeljito
spremenit.
Ne vem, ampak zdi se mi, da projekti, ki jih sicer imenujemo LUGOS,
dejansko so projekti nekaj članov, ki delujejo zagnano. in to je super. 
Problem je, da so to več ali manj strokovni projekti. To je polje, na
katerem smo relativno uspešni, hkrati pa se mi zdi da smo na področju
širjenja v širino popolnoma ohromeli. Preprosto bi se morali boriti na
toliko frontah, da nas je premalo. Torej je treba povečati število
ljudi. Dokler je naša organizacijska enota četa, pač ne moremo šteti več
kot toliko in toliko aktivnih članov, ker preprosto sistem ne deluje. Če
pa bi nekako rekrutirali več, med seboj neodvisnih čet bi bilo lažje.


Delovanje po porah... se pravi, tisto kar bi neznansko rad, je da
zaktiviramo nekako več središč. 
Ker je verjetnost, da bi njekje nekaj kar samo vzklilo majhna, bo treba
posaditi seme. Se pravi, neka lokalna skupina, ki je že zdaj v lugosu,
ampak je vezana na jedro, bi se morala sprostiti, okrepiti navznot, in
začeti okoli sebe nabirati predvsem druge ljudi, kot jih lahko
ljubljanski lugos pritegne (se pravi lokalne). Sodelovanje teh s
centralo bi bilo nedvomno dobro, saj bi v bistvu izhajali iz nje, imeli
zveze, skupno zgodovino...

Ja to je predvsem lepa teorija, ampak problem je v tem, da fizično tkivo
lugosa ne raste več, in treba je narediti nekaj (čeprav rizkantnega), da
prebijemo led in gremo naprej.
Ljudje, ki se lepijo na dnu lugosove piramide tam tudi ostanejo, medtem
ko bi bilo skoraj pametneje, da sami začnejo graditi nekaj, z Lugosovo
pomočjo seveda.


> Ali je taksno sprasevanje o namenu drustva danes primerno? V drustvu je zelo
> dejavnih kar nekaj projektov, ki so pomembni in obsezni. Speljevanje vode s
> teh projektov na pipo cesa drugega s postavljanjem osnovnih filozofskih
> vprasanj ni modro, cetudi je legitimno.  

Vprašanje je kaj je bolj pragmatično. Vztrajanje pri nečem, kar ne raste
več, ali razumeti njegove meje in jih preseči?


> Kaj storiti? Dokler zna Lugos z atraktivnimi projekti zdruzevati tiste bolj
> ali manj izvedene uporabnike Linuxa, ohraniti ta model sodelovanja, a ga
> blago prilagajajati potrebam. Tik preden bodo posle sile in novih projektov
> ne bo na obzorju, stari pa bodo zamrli, sele tedaj postavljati filozofska
> vprasanja. Revolucija ob pravem casu, sicer pa Darwin. 

Moje izhodišče je, da jih ne zna. Pravim da vidim ljudi, ki ne morejo
blizu lugosa. Razlogi so različni, od geografskih, pa starostnih,
izborazbenih itd... Skratka, mobilizirati eno širšo sfero ljudi, ki
imajo enak cilj kot mi. Ki pa imajo morda drugačna sredstva in ideje.

Takrat, ko bi ti začel filozofsko razmišljati bi bila cela stvar že
davno zavožena... Niti slučajno ne mislim, da je lugos na tej točki.
Lugos se je mislim da letos znašel na vrhuncu moči (IMHO aprila), ki ima
resne možnosti da začne jenjati (po občutkih, ki jih dobivam od ljudi v
lugosu, energija pojenja, ni več tiste zagnanosti, traba refreshat
zadeve).

Ne pravim da imam rešitev... samo pravim, da bi lahko ljudje začeli
razmišljati tudi o tem kako naprej... 

Lep Pozdrav
Andraž Tori


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011205/271bc684/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list