[LUGOS-ORG] abort2001

Andraz Tori andraz.tori1 at guest.arnes.si
Wed Dec 5 22:54:56 CET 2001


On pon, 2001-12-03 at 10:29, Miha Tomšič wrote:
> 	Hojla!
> 
> On 3 Dec 2001, Andraz Tori wrote:
> > Potekala bodo tudi nekatera predavanja na temo Linuxa. Razpored
> > predavanj še ni znan, a bo objavljen na spletnih straneh.
> 
> Predavanje "ALSA 0.9.0"
deal

> Pa muziko lahko vrtim, če me bo kdo prenašal.

heh :) to bomo itak na licu mesta videli kako bo, tokrat _nobenih_ prej
naročenih djjev :)))))))

Lep Pozdrav
Andraž Tori
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20011205/18706b56/attachment-0001.pgp


More information about the lugos-org mailing list