[Lugos-mozilla] prevodi v 3.5

"Jože Klepec" joze.klepec at siol.net
Mon Jun 29 23:23:39 CEST 2009


Bom malo pogledal do 5.7., jaz imam v fedori FF 3.5b4, toliko v vednost.

Jože

On 29. 06. 2009 16:01, Matjaz Horvat wrote:
> HVala še enkrat.
>
> Dajem si tole na stack, danes zvečer pa grem popravljat, tako da če 
> imaš še kdo kaj na vidiku, povejte.
>
> Sicer bo skoraj zagotovo še priložnost, ampak probajmo čim več stvar 
> odkriti čimprej.
>
> lpM
>
> 2009/6/29 Martin Srebotnjak <miles at filmsi.net <mailto:miles at filmsi.net>>
>
>   Gremo še naprej z napakicami v Ff 3.5.
>
>   Če ni povezave, se izpiše spletna stran/sporočilo:
>   "Tega dokumenta ne morem prikazati v brezpovezavnem načinu"
>   (spet je Ff postal oseba, torej bi moralo biti nekaj a la "Tega
>   dokumenta v brezpovezavnem načinu ni mogoče prikazati."), spodaj
>   pa se pojavi gumb "Poskusite znova", ki je v tem primeru ukaz
>   brskalniku, torej je najbrž bolj pravilno "Poskusi znova".
>
>   Če izberemo menijski ukaz "Pomoč" - "O Firefoxu", se odpre
>   pogovorno okno "O Mozilla Firefoxu". Če kliknemo "O avtorjih", se
>   začne rolati seznam zaslužnih, še prej pa piše:
>   "Z zahvalami našim sodelavcev"
>   Ne vem, kakšen je izvirnik, ampak prevod gotovo ne štima.
>
>   Pa še en nov ukaz, mogoče nimam prav, povejte svoje mnenje:
>   "Vključi zasebno brskanje" - naš pridevnik "zaseben" eksplicitno
>   ne vključuje zasebnosti/privatnosti kot take, ampak pomeni bolj
>   lastnino itn. (glej SSKJ). V tej besedni zvezi torej ne pokriva
>   zasebnosti/privatnost. Morda bi bilo bolje zapustiti dobeseden
>   prevod in prevesti v nekaj, kot je "Omogoči zasebnost pri
>   brskanju" ali "Varuj zasebnost pri brskanju" ali kaj podobnega.
>   Morda ima kdo še boljši predlog? Druga varianta je, da se to
>   minimalno spremeni v "Vključi zasebnost brskanja" (čeprav se ne
>   sliši ravno briljantno)? No, pridevnik najdemo še v vseh pojavnih
>   oknih, ki zadevajo "zasebno brskanje", tam bi morali najbrž tudi
>   popraviti.
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> lugos-mozilla mailing list
> lugos-mozilla at lugos.si
> http://liste2.lugos.si/cgi-bin/mailman/listinfo/lugos-mozilla
>  


-- 
Your mind just crashed at F6660000:ABCD8000h. Please, see online reference manual for further debugging instructions.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: joze_klepec.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 237 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-mozilla/attachments/20090629/09af6265/attachment.vcf 


More information about the lugos-mozilla mailing list