[LUGOS-MOZILLA] Težave z slovenskim 1.4 xpi

Aleks Reinhardt aleks.reinhardt at pivot.si
Thu Sep 18 19:15:03 CEST 2003


Zivijo,

V $MOZillA_FIVE_HOME/install.log je zapisnik namestitev v chrome. To pa 
je tudi vse, se mi zdi.


Lep pozdrav,
Aleks

Rok Papež pravi:
> Zivjo!
> 
> Lotil sem se odpravljati hrošče v Slovenski mozilli za Red Hat (rpm paket) in 
> ugotovil sledeče:
> 
> Sledi tabelca, preklopi pisave na znake stalne širine:
> -------------------------------------------------------------------------------------------
> 		uradni Mozilla 1.4		uradni RH9 rawhide, Mozilla-1.4 rpm
> deat.xpi	DELUJE				DELUJE
> slsi.xpi	DELUJE				NE DELUJE
> 
> Kar se zgodi je, da slsi.xpi blokira preklapljanje med jeziki. Preklop je 
> sicer viden v menijih Mozille vendar ostane besedilo isto. Slovenščina je 
> vedno izbrana.
> 
> Pravi bi mi prišel napotek kje in kako iskati napako ? 
> Obstaja morda kakšen dnevnik dostopanja do datotek v chrome ? Karkoli ?!
> Ali je vse samo "try and fail" ?
> 
More information about the lugos-mozilla mailing list