[LUGOS-MOZILLA] Mozilla 1.5rc2

Roman Maurer roman.maurer at hermes.si
Thu Oct 2 13:02:04 CEST 2003


Aleks Reinhardt wrote:

> Samo kratko obvestilce: Mozilla 1.5rc2 je na vojo v slovenskem jeziku z 
> nase strani.

Imam Mozillo 1.5rc2 v Windows 2000 in nameščen slovenski XPI, vendar je 
nekaj nizov prevedeno, drugi pa ne (glej sliko).  Angleško je tudi 
besedilo "... wrote" in "Original message" ipd.
-- 
	Pozdrav,
	  Roman
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mozilla.gif
Type: image/gif
Size: 29404 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-mozilla/attachments/20031002/2178a976/mozilla-0001.gif


More information about the lugos-mozilla mailing list