[LUGOS] Fwd: [NVO-VID] [ZAGOVORNIŠTVO] Interes in zbiranje predlogov ukrepov digitalne vključenosti za AN prenovljene strategije digitalna Slovenija

Matija Šuklje matija at suklje.name
Thu Sep 16 13:22:29 CEST 2021


Hoj,

tule gre pa za precej bolj relevantno stvar kar se tiče FOSS – vpliv na 
strategijo digitalizacije države (vodi jo MJU).

Interesenti zelo dobrodošli, da ne bom sam :)


lp,
Matija
----------  Nuntius praecox  ----------

In rem: [NVO-VID] [ZAGOVORNIŠTVO] Interes in zbiranje predlogov ukrepov 
digitalne vključenosti za AN prenovljene strategije digitalna Slovenija
Die: 15. 09. 21 et hora 17:30
Scripsit: Simon Delakorda <simon.delakorda na inepa.si>
Ad: Za: mreza.nvo.vid na list.arnes.si <mreza.nvo.vid na list.arnes.si>

Zdravo mreža,

v petek bo potekal 2. sestanek Strateške skupine za družbene vidike 
digitalizacije pri Slovenski digitalni koaliciji. Predstavnica NVO-VID v 
skupini je Maša (Beletrina), Simon (INePA) skrbi za tehnično in 
vsebinsko podporo skupini.

Na dnevnem redu sestanka sta tudi dve točki, ki se neposredno tičeta 
mreže NVO-VID:

1) Priprava predlogov ukrepov za digitalno vključenost
- idejna opredelitev ukrepov digitalne vključenosti za akcijski načrt 
prenovljene strategije digitalna Slovenija (v priponki se nahaja 
poglavje Digitalna vključenost, ki ga je pripravil Direktorat za 
informacijsko družbo in predstavlja vsebinsko izhodišče za pripravo 
ukrepov).

2) Predlogi za vključevanje deležnikov izven SDK v skupino za družbene 
vidike digitalizacije
- opredelitev pričakovanj glede vključevanja zunanjih deležnikov in 
predlogi vabljenih deležnikov na naslednji sestanek skupine.

***

V zvezi s točko 1 vas prosim _za idejno opredelitev ukrepov digitalne 
vključenosti_ glede na izhodišča v priponki. Do sedaj smo v mreži 
NVO-VID zagovarjali naslednje ukrepe:

a) Da se do leta 2022 vzpostavijo dostopne in uporabnikom prijazne 
storitve e-uprave za skupine s posebnimi potrebami, pri čemer naj njihov 
razvoj in spodbujanje uporabe poteka v sodelovanju s ciljnimi uporabniki.

b) Da se do leta 2023 sistemsko omogoči krepitev zaupanja prebivalstva v 
digitalne tehnologije z digitalnim opismenjevanjem in ozaveščanjem o 
vplivu digitalnih tehnologij na vsakdanje življenje (na primer: ukrepi 
izobraževanja, promocijske aktivnosti na terenu, predstavitve, delavnice 
in pomoč uporabnikom v lokalnih okoljih).

c) Da se do leta 2023 izvedejo ukrepi za izboljšanje e-vključenosti 
ranljivih skupin in podeželja preko podpore aktivnostim civilne družbe 
(kot so na primer: podarjanje obnovljene in prilagojene računalniške 
opreme za socialno ogrožene posameznike in gospodinjstva, spodbujanja 
teledela na podeželju in razvoja neprofitnih digitalnih storitev za 
kakovostno življenje na daljavo).

V zvezi s točko 2 vas prosim za _interes, katere članice mreže NVO-VID 
želite aktivno sodelovati v strateški skupini_ in _katere zunanje 
deležnike predlagate_ za vključitev skupino (npr. sindikati, SAZU, 
Fakulteta za družbene vede itd.).

Vnaprej hvala in lep pozdrav,
Simon


---------------------------------------------
-- 
gsm:	tel:+386.41.849.552
www:	https://matija.suklje.name
xmpp:	matija.suklje na gabbler.org
sip:	matija_suklje na ippi.fr
-------------- naslednji del --------------
Nebesedilna priponka je bila pre�i��ena...
Ime: 1 Povzetek_DSI 2030.odt
Vrsta: application/vnd.oasis.opendocument.text
Velikost: 45098 bytes
Opis: ni na voljo
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20210916/f67d0cd2/attachment-0002.odt 
-------------- naslednji del --------------
Nebesedilna priponka je bila pre�i��ena...
Ime: Digitalna vklju�enost.odt
Vrsta: application/vnd.oasis.opendocument.text
Velikost: 31461 bytes
Opis: ni na voljo
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20210916/f67d0cd2/attachment-0003.odt 


More information about the lugos-list mailing list