[LUGOS] Jezikovna datoteka en_SI

Klemen Košir klemen913 at gmail.com
Sun Aug 18 23:58:24 CEST 2013


Zdravo!

V priponi se nahaja jezikovna datoteka en_SI (angleščina s slovensko obliko
datuma, ure, velikost papirja, poštnega naslova ...), ki sem jo naredil za
lastne potrebe, vendar sem se jo odločil deliti, če ima jo še kdo željo
uporabljati.

Nekaj opomb:
LC_COLLATE: Uporabil sem standard ISO 14651, čeprav sam uporabljam C. S
hitrim preizkusom sem opazil, da so šumniki pravilno razvrščeni v primeru
datotek (Š sledi S-ju), vendar je pri mapah ravno obratno (Š je pred
S-jem). Možno da sem bil površen ali pa je napaka na moji strani.

LC_TIME: Za datum uporabljam obliko "2013-08-18", vendar sem sta poleg
zakomentirani tudi obliki 18.08.2013 in 18. 08. 2013.

LC_NUMERIC in LC_MONETARY: Številke so oblike 1.000.000,00 (se mi zdi bolj
berljivo od uradne slovenske oblike - 1000000,00 oz. 1 000 000,00).

Če kdo najde kakšno napako, naj jo prosim sporoči.

Lep pozdrav,
Klemen Košir
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20130818/123178f9/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: en_SI
Type: application/octet-stream
Size: 5443 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20130818/123178f9/attachment-0001.obj 


More information about the lugos-list mailing list