<div dir="ltr"><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">Zdravo!</span><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">V priponi se nahaja jezikovna datoteka en_SI (angleščina s slovensko obliko datuma, ure, velikost papirja, poštnega naslova ...), ki sem jo naredil za lastne potrebe, vendar sem se jo odločil deliti, če ima jo še kdo željo uporabljati.</div>
<div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">Nekaj opomb:</div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">LC_COLLATE: Uporabil sem standard ISO 14651, čeprav sam uporabljam C. S hitrim preizkusom sem opazil, da so šumniki pravilno razvrščeni v primeru datotek (Š sledi S-ju), vendar je pri mapah ravno obratno (Š je pred S-jem). Možno da sem bil površen ali pa je napaka na moji strani.</div>
<div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">LC_TIME: Za datum uporabljam obliko &quot;2013-08-18&quot;, vendar sem sta poleg zakomentirani tudi obliki 18.08.2013 in 18. 08. 2013.</div>
<div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">LC_NUMERIC in LC_MONETARY: Številke so oblike 1.000.000,00 (se mi zdi bolj berljivo od uradne slovenske oblike - 1000000,00 oz. 1 000 000,00).</div>
<div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">Če kdo najde kakšno napako, naj jo prosim sporoči.</div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">
<br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">Lep pozdrav,</div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:13px">Klemen Košir</div></div>