[LUGOS] Pismo E-upravi

Miro Kranjc miro.kranjc at siol.net
Thu Nov 20 16:07:09 CET 2008


Dragi Iztok,

V službi sicer nimam časa spremljati tele traktate, ampak si bom vzel
malenkost svojega prostega časa, ker se mi zdi zadeva pomembna. Taka se mi
je zdela že leta 2001, ko sem se pričel tudi poklicno ukvarjati s podporo in
razvoju proste in odprtokodne programske opreme in sploh cele filozofije in
pristopa na kateri temelji.

Mogoče najprej ena novost: Slovenija ne živi v vakuumu, ampak je že kar
nekaj let članica EU. Verjemi, da se na nivoju te naddržavne skupnosti tudi
nekaj neneumnih ljudi ukvarja s podobnimi vprašanji, kot so ta o katerih je
govora v tem, sedaj pa že res predolgem, threadu.
Več o tem na:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/opensource/index_en.htm

Ta okvir, nam v kombinaciji s tem kar je pisal Matej, daje meje kaj lahko
zapišemo v zakone. Zakona, ki ga predlagaš v našem pravnem redu ne moreš
sprejeti. Hkrati pa lahko uporabljaš obstoječe pravne podlage kot vzvod za
izpodbijanje konkretnih morebitno diskriminatornih dejanj ali odločitev.

Toliko opljuvani dokument je Vlada RS sprejela kot politično zavezo (kar ni
tako malo, kot ti skušaš prikazati) in v njem zapisala da bo:

- Vlada Republike Slovenije bo s svojim stalnim delovanjem ter aktivnostmi
na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in nenazadnje tudi
lastnim zgledom pripomogla k širjenju informacij in znanja o značilnostih
ter priložnostih uporabe programske opreme in rešitev temelječih na odprti
kodi.
- Vlada Republike Slovenije bo enakopravno obravnavala odprtokodne in
lastniške programske rešitve. Pri razvoju in nakupu informacijskih rešitev
bo izbor rešitve temeljil na finančni in funkcionalni učinkovitosti
posamezne rešitve, ne glede na njen poslovni ali licenčni model.
- Vlada Republike Slovenije bo v prihodnje, v največji možni meri
načrtovala, gradila in kupovala take informacijske rešitve, ki bodo
temeljile na odprtih standardih in protokolih.
- Vlada Republike Slovenije se bo izogibala omejevanju na uporabo
informacijskih rešitev, ki ne omogočajo povezljivosti in izmenjave podatkov
z drugimi informacijskimi rešitvami in sistemi. Kjer pa že obstajajo
uveljavljene in delujoče zaprte informacijske rešitve, bo ob dopolnitvah in
nadgradnjah podpirala odpiranje le-teh.
- Vlada Republike Slovenije se bo, v vseh primerih, kjer je to ekonomsko
upravičeno, trudila pridobiti polne pravice do lastništva, sprememb in
redistribucije izvorne kode naročenih informacijskih rešitev. Prevzete in s
proračunskimi sredstvi financirane informacijske rešitve bo Vlada Republike
Slovenije izdala v javno uporabo pod licenco kot jih je sama pridobila,
razen če obstajajo tehtni varnostni ali drugi pomisleki, ki terjajo drugačno
ravnanje.
- Vlada Republike Slovenije bo podpirala usposabljanje, izobraževanje
zaposlenih in njihovo uvajanje v delo z odprtokodno programsko opremo, kakor
tudi aktivno vzpodbujala prenos znanja ter dobre prakse s tega področja med
uporabniki.
- Vlada Republike Slovenije se bo zavzemala za čim širšo uporabo programskih
rešitev, temelječih na odprti kodi, tako za lastne potrebe, kakor tudi za
rešitve, ki so sofinancirane iz javnih sredstev (na primer za potrebe
šolstva, raziskovalnih dejavnosti, prejemnikov državnih sofinanciranj),
kadar je to tehnološko smiselno in ekonomsko upravičeno. Hkrati se bo
zavzemala tudi za doseganje čimbolj ugodnih komercialnih in drugih pogojev
za uporabo lastniške programske opreme.
- Vlada Republike Slovenije bo spodbujala razvoj programske opreme in
rešitev temelječih na odprti kodi in tudi sama razvijala informacijske
rešitve
na osnovi tovrstnih rešitev. Spodbude bodo namenjene predvsem novim
kakovostnim in uporabnim izdelkom ter lokaliziranim obstoječim rešitvam.
Vlada RS bo še naprej spodbujala tudi razvoj domače lastniške in komercialne
programske opreme, ki bazira na odprtih standardih, saj tudi ta prispeva k
razvoju informacijske panoge v Sloveniji.
- Vlada Republike Slovenije bo znanja in vsebine s področja programske
opreme in rešitev temelječih na odprti kodi vpeljala v vzgojno-izobraževalne
programe. V okviru šolskih programov moramo mladi generaciji jasno
predstaviti prednosti in slabosti lastniške in odprtokodne programske opreme
in jo naučiti, da se samostojno, strokovno in odgovorno odloča za rabo
posameznega pristopa.
- Vlada Republike Slovenije bo aktivno spodbujala uporabo programskih
rešitev temelječih na odprti kodi tudi zunaj javnega sektorja (v
gospodarstvu in civilni družbi). Vlada bo s politiko javnih razpisov in z
neposrednimi (so)financiranji projektov aktivno vzpodbujala razvoj izvirne
programske opreme v slovenščini ter lokalizacijo (prevajanje v slovenščino)
pri vpeljevanju tuje programske opreme in rešitev temelječih na odprti kodi.
Obseg namenjenih sredstev bo določala tudi na osnovi ocene prihrankov in
povečane konkurenčnosti v gospodarstvu ter posledično višjimi
razpoložljivimi sredstvi v proračunu Republike Slovenije.

Skratka idej je tu notri precej več kot jih imaš ti, druga stvar pa je
njihovo uresničevanje. LUGOS lahko kot intereesno združenje vztraja na
izpolnjevanju teh, resda načelnih, zavez pa naj se potem Vlada vadi zakaj
jih ne spoštuje. 

Druga stvar pa je kršenje zakonodaje ali omejevanje konkurence, ki pa je, po
mojem mnenju, zadovoljivo urejeno že v seeanji zakonodaji. V teh primerih
obstajajo pač redna pravna sredstva. O tem pa sta pisala Matej in Darko.

Zdej bom pa res nehal :)

lpmkMore information about the lugos-list mailing list