[LUGOS] [USERS-SLOOO] OOo in spelčeker

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Thu Jan 10 16:09:20 CET 2008


Hojla!

On Jan 10, 2008 3:55 PM, Matija Ogrin <matija.ogrin at zrc-sazu.si> wrote:
> > Kako OOoWriter-ju povem, da je dokument vendar angleški in naj uporabi
> > angleško črkovanje?
> tako vendar: Oblika --> Znak --> Jezik

Oblika->Znak... :) Nikoli ne bi našel. Pri jeziku najprej pomisliš na
vsebino in ne na obliko, mar ne.
In vsaka črka je lahko v svojem jeziku. Zanimiv koncept. Sem dal par
besed v grški jezik pa ni zamenjal v grške črke :)

Važno, da dela!

Hvala in srečno, M.


More information about the lugos-list mailing list