[LUGOS] OOo in spelčeker

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Thu Jan 10 15:36:26 CET 2008


Hojla!

Kako OOoWriter-ju povem, da je dokument vendar angleški in naj uporabi
angleško črkovanje?

Hvala in srečno, M.


More information about the lugos-list mailing list