[LUGOS] Routing externega IPja na PC znotraj mreže

Matej Žerovnik levak at element.planetq.org
Tue Aug 5 10:40:07 CEST 2008


Stojan Rancic pravi:
> echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
>
> iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d zunanji.ip.streznika.tukaj 
> --dport 8080 -j DNAT --to lokalni.ip.streznika.tukaj:80
>
>   
Ja, tole sicer deluje, vendar jaz bi rad VES promet imel forwardiran na 
notranji PC. Kot da bi bil ta "notranji" strežnik direktno priklopljen 
na ADSL.


More information about the lugos-list mailing list