[LUGOS] Zapisnik 11. skupšèine LUGOS-a, kje si?

Jure Koren jure at hehe.si
Thu May 31 15:03:08 CEST 2007


On Thursday 31 May 2007 14:03, Matic Smerdu wrote:
> Živjo
>
> 11. maja je Jure Koren napisal, da je zapisnik 11. skupšèine LUGOS-a od 17.
> marca naprej skrival pred tajnikom, ampak zdaj bo pa kmalu zrel za objavo.
> 31. maj je že, zapisnika pa še vedno ni nikjer. Pred kom ga pa zdaj skriva
> Jure?

Samo tri tedne sem ga skrival!

Zdaj ga ima tajnik, ki ima očitno podoben urnik, kot jaz: zaseden.

Iščemo svežo moč, iščemo nove aktivne člane. Na skupščini vas je bilo premalo.

Tudi s pepelom se posipamo, bojim se le, da ga bo kmalu zmanjkalo.

Srečno!

-- 
Jure Koren, unix developer
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-list/attachments/20070531/50cb838d/attachment.pgp


More information about the lugos-list mailing list