[LUGOS] Razpis MŠŠ Programska oprema za poučevanje in učenje

Janko Mivšek janko.mivsek at eranova.si
Sat Oct 7 09:24:50 CEST 2006


Po drugi strani pa so vsi zares pomembni projekti bili financirani s 
strani države, tudi v ZDA. Internet na primer je nastal iz državnega 
projekta (ARPA). Pa še marsikaj drugega. Če na stvar pogledaš dovolj od 
daleč, opaziš, da projekti z zasebnim financiranjem niso sposobni doseči 
nečesa res prelomnega, ampak so bolj ali manj evolucijske narave. Sicer 
pa, so odprtokodne rešitve nastale kot rezultat tovrstnih projektov?

Zato sem še vedno bolj naklonjen mešanemu modelu, kot je v veljavi tu v 
Evropi. Le paziti moramo, da njih rezultatov ne pokradejo takoj na oni 
strani luže ...

Janko

Iztok Umek wrote:
> On Fri, Oct 6, 2006, Joze Klepec <joze.klepec at siol.net> said:
> 
> Veliko govoril ampak malo povedal. Jaz govorim cisto prakticno. Prakticno
> vsi uspesni projekti danes se financirajo predvsem iz zasebnega kapitala.
> Le neuspesni se se vedno skusajo prisesati na drzavne seske. Lahko
> pogledas malce naokoli in primerjas uspesnost takih projektov v ZDA
> (financiranje predvsem iz zasebnih sredstev) in EU (financiranje z obilno
> drzavno pomocjo) in bos videl konkurencnost. Airbus in trenutne tezave so
> zivi primer.
> 
> Drustva kot so LUGOS v ZDA uspesno obstajajo pa ne zaradi drzavne pomoci.
> Drznem si reci, da ravno zaradi pomanjkanja le te.
> 
> Grebenje po drzavnem denarju, hkrati pa pritozevanje, ces da prevec pobere
> od place za dohodnino je pac jalovo pocetje. Ravno zaradi tega ste v
> Sloveniji premalo konkurencni v primerjavi z ostalimi.
> 
> Takrat ko tehnika in inovativnost postane odvisna od drzavnega
> sponzorstva, takrat je pac konec napredka.
> 
> 
> Dovolj politike, to je moj zadnji post na to zadevo.
> 
>> Pozdrav - se opravi�ujem vsem skupaj, ampak tole zahteva malo dalj�i 
>> odgovor!
>>
>> 1. To o dr�avnih seskih vsekakor vsaj delno dr�i, ne more� pa tega re�i 
>> za vse. Poleg tega so z novim zakonom o dru�tvih nekatera dru�tva na 
>> robu obstoja. Tja je smiselno pod nekaterimi pogoji "ufurat" denar, ker 
>> jih dr�ava enostavno ne vidi - npr. premajhni so, imajo pet �lanov, 
>> lahko pa hudo zale�ejo na terenu. Ker tega dr�ava ne naredi, si morajo 
>> taki sami iskati sponzorje kar po�nejo na mnogo inovativnih na�inov - 
>> poglej si Unicef, Rde�i Kri�, Karitas, ki so precej bolj politi�ni kot 
>> en Lugos.
>>
>> 2. Neprofitnim organizacijam (alias civilno dru�benim - dru�tvom, 
>> skladom, fundacijam) so zdaj prav dr�avni razpisi eden od bistvenih 
>> virov financiranja poleg donacij, �lanarin in sponzorskega denarja ter 
>> tistih nekaj malenkosti kolikor lahko pridobijo z nekaj akcijami, ko 
>> prodajajo kake majice, CDje ali podobno �aro na �tantih - bifeji dru�tev 
>> so namre� ukinjeni, spomni se. Ko pla�ajo stro�ke, od�tejejo dr�avi 
>> davke, jim ostane morda le toliko da lahko komu kupijo sendvi� - da ne 
>> pade v nezavest od lakote, ko je potrebno pospravit �tant, pa morda za 
>> zve�er, ko skupaj ambiciozno kucajo nov projekt. In �e uspejo trije od 
>> stotih takih Slovenceljnov, je to uspeh iz trme in ne konkurenca. Da vas 
>> spomnim (�e komu �e ni kapnilo) - naslednji za bifeji so na vrsti �tanti 
>> za prodajo malenkosti. Zbudite se, idioti!
>>
>> 3. O konkurenci - konkurenco je mo�no spodbuditi s sponzoriranjem v 
>> nizkih vrednostih (podobno kot v Indiji po�no z mikroposojili). V zameno 
>> nosi� logotip sponzorja na spletni strani, poleg firme, na strani 
>> projekta, ipd., vrednost pa zado��a za nakup nujne opreme, pla�ilo 
>> sistemskega operaterja ali podobne re�i.
>>
>> 4. �e bi kdo bil pameten, dr�avnega razpisa niti ne bi bilo, ampak bi 
>> dr�ava lepo skupini izku�enih inovatorjev, znanstvenikov, strokovnjakov 
>> (ki bi jim to bila le �ast, �isto veselje in nobena politika!) podelila 
>> v upravljanje nek znanstveni ali pa industrijski sklad. Za�etek bi 
>> seveda bil politi�na odlo�itev, s�asoma pa bi se re� le nevtralizirala.
>>
>> 5. In �e se ne motim - tudi o Nobelovih nagradah vsako leto znova 
>> re�ejo, da so politi�no motivirane.
>>
>> 6. Za konec pa �e to: bistvena napaka je bila  narejena �e pri 
>> sprejemanju marsikaterega zakona (tudi zakona o dru�tvih), ki je 
>> prehitro letel skozi vladno in parlamentarno proceduro. Vo�nja �ez 
>> opozicijske predloge pa� ni smiselna in je kontraproduktivna. Bila je 
>> tudi v prej�njih mandatih - zdaj�nja opozicija se prito�uje, ampak 
>> politi�ne odlo�itve so kot bumerang - vse se vrnejo in �e jih ne zna� 
>> pravo�asno ujeti, te zadenejo naravnost v glavo.
>>
>> End about public policy in this thread, agreed?
>>
>> LP, Jo�e
>>
>> Iztok Umek je napisal(a):
>>> On Fri, Oct 6, 2006, Joze Klepec <joze.klepec at siol.net> said:
>>>
>>>   
>>>> Seveda, saj zato sem pa dal URI z javnimi razpisi ministrstva. Ko bo pa 
>>>> en spodoben razpis, ga pa izkoristite  do kraja in razumno, lepo prosim! 
>>>> Kaj s tem mislim - pametno bi bilo da se v okviru dru�va izbor res 
>>>> dobrih projektov in se jim da glavnino (2/3 denarja), hkrati pa razdeli 
>>>> ostali dele� tudi tistim manj uspe�nim na razpisu kot spodbuda za 
>>>> nadaljnje delo in tako raz�irit konkurenca.
>>>>     
>>> Hm... po pravici povedano je govoriti o kaksni zdravi konkurenci v
>>> Sloveniji dokaj bizarno. Vecina ljudi namrec cilja na priklop na drzavne
>>> seske. Ti drzavno sponzorirani razpisi so tipicna taka bedarija.
>>>
>>> Konkurencne in inovativne resitve lahko obstajajo in predvsem obstajajo
>>> brez drzavnih seskov.
>>>
>>> Sicer je to bolj politicna kot pa strokovna debata.


More information about the lugos-list mailing list