[ LUGOS ] prevod

Igor Kolar ike na email.si
Ned Apr 15 09:27:43 CEST 2001


On Thu, 12 Apr 2001, you wrote:
> Iscem lep pravilen slovenski prevod za sestavljen pojem:
> 
> Adaptable Platform Independent Information System.

Gremo lepo povrsti:

> Adaptable: prilagodljiv po željah uporabnika

> Platform Independent: Slovenski jezik nima ustreznega izraza za besedo
'platforma'. Poda se lahko le opis, denimo izvajalno okolje. Često pa je v
stroki pravilo, da se taki izrazi ne prevajajo, oz. se prevzamejo v citatni
obliki. Puskusi kar 'platformsko neodvisen'.

> Information System: spet polcitatna oblika, informacijski sistem

Združeno skupaj:
 >> prilagodljiv platformsko neodvisen informacijski sistem.

Strokovni angleški izrazi se zaradi neustreznega in pomankljivega slovenskega
besedišča načeloma ne prevajajo oz. se prevzemajo v citatni (dobesedni prepis)
ali polcitatni (prilagoditev slov. izgovornemu in pisnemu načinu) obliki.
Priporočal bi, da navedeš kar tujko in ji pripišeš razlago v slovenskem jeziku.
Tako bo še največ ljudi razumelo, seveda v kolikor ni besedilo namenjeno
izključno laičnemu občinstvu.

lp, Ike
Dodatne informacije o seznamu Starilist