[ LUGOS ] latex2html

Roman Maurer roman.maurer na FMF.Uni-Lj.Si
Pet Okt 30 10:56:03 CET 1998


Gasper Fele - Zorz wrote:
> 
> Kako bi latex2html preprical, da bi uporabil nase znake ?

Mislim, da to piše nekje na http://nl.ijs.si/gnusl/, kjer je
tudi datoteka slovene.perl.

Če jih pišeš po ISO Latin 2 (čšž), jih potem vidiš, če pa
kot "c"s"z, pa ne.

	Pozdrav,
	  Roman

Dodatne informacije o seznamu Starilist