[ LUGOS ] Netscape color

Dejan Banic Dejan.Banic na usa.net
Ned Avg 23 01:04:39 CEST 1998


Ave!

Ko zazenem KDE 16 bit in v KDE netscape so netscape ikone normalne
barve, ko pa zazenem KDE 24 bit pa so v netscape ikone brez barve in
skoraj brez oblike, kaj bi bilo lahko narobe?

Dejan.Banic na usa.net
Dodatne informacije o seznamu Starilist