[ LUGOS ] Re: Cas

Milan Hodoscek milan na kihp6.ki.si
Čet Nov 6 20:14:29 CET 1997


>>>>> "Iztok" == Iztok Saje <iztok na mobitel.si> writes:

    Iztok> in ko date -s prime....  Reboot, in rec je spet nazaj.

V starih casih je bil program clock (glej man clock),
sedaj pa je to hwclock (spet man hwclock). Oba pa znata kopirati cas
iz kernela v matherboard in obratno in obvladata razne casovne zamike...

Milan
Dodatne informacije o seznamu Starilist