[ LUGOS ] Poganjanje shell scripte kot root

Andrej Cedilnik Andy na here.ml.org
Sob Nov 1 07:05:00 CET 1997


Heja!

Imam eno skripto recimo root.sh.
To scripto moram pognati kot root, da nekaj deluje. Kaj naj naredim, da
bom lahko to pognal kot navaden user?

Kaj naj naredim, da bo to lahko shell za nekega userja?

				Andy
-- 
URL: http://www.nevtron.si/andy/ | Freelance software and homepage
  E-MAIL:  andy na nevtron.com   | developer under UNIX and all
   TEL: +386 61 152 15 07   | versions of M.S. Windows.

Dodatne informacije o seznamu Starilist