[Fwd: [ LUGOS ] Se enkrat programiranje v sellu]

Andrej Cedilnik andrejc na tyr.fe.uni-lj.si
Tor Jun 3 10:08:43 CEST 1997


-- 
            * / *   andrejc na tyr.fe.uni-lj.si
 /-\ | | |-\ \ /   \|/   http://www.nevtron.si/andy/
 | | |\ | | | \/  \--*--\  
 +-+ | \| | | /    /|\   "Gabber is the only drug!"    
 | | | | |-/ /    * / *        "Let's get drugged!!"
Received: from tyr.fe.uni-lj.si (tyr.fer.uni-lj.si [193.2.72.130]) by moon.zaslon.si (8.8.5/8.6.12) with SMTP id NAA21263 for <Andrej.Cedilnik na nevtron.si>; Mon, 2 Jun 1997 13:20:02 +0200 (MET DST)
Received: from ro.zrsss.si by tyr.fe.uni-lj.si with SMTP
	(1.38.193.4/16.2) id AA21491; Mon, 2 Jun 1997 13:16:49 +0200
Received: (from list na localhost) by ro.zrsss.si (8.8.5/8.6.11) id NAA00113 for lugos-list-outgoing; Mon, 2 Jun 1997 13:16:38 +0200
X-Authentication-Warning: ro.zrsss.si: list set sender to owner-lugos-list na www.lugos.si using -f
Received: from moon.zaslon.si (root na moon.zaslon.si [193.77.150.66]) by ro.zrsss.si (8.8.5/8.6.11) with ESMTP id NAA00110 for <lugos-list na lugos.si>; Mon, 2 Jun 1997 13:16:32 +0200
Received: from mail.nevtron.si (root na vector.nevtron.si [193.77.150.124]) by moon.zaslon.si (8.8.5/8.6.12) with ESMTP id NAA21171 for <lugos-list na lugos.si>; Mon, 2 Jun 1997 13:16:27 +0200 (MET DST)
Received: from bigrbother (bigbrother.nevtron.si [193.77.152.159]) by mail.nevtron.si (8.7.5/8.6.9) with ESMTP id NAA28502 for <lugos-list na lugos.si>; Mon, 2 Jun 1997 13:16:34 +0200
Message-Id: <3392AB79.D1DDB678 na tyr.fe.uni-lj.si>
Date: Mon, 02 Jun 1997 13:16:09 +0200
From: Andrej Cedilnik <andrejc na tyr.fe.uni-lj.si>
Reply-To: andrejc na tyr.fe.uni-lj.si
Organization: My room / Moja soba
X-Mailer: Mozilla 4.0b4 [en] (Win95; I)
Mime-Version: 1.0
To: "lugos-list na lugos.si" <lugos-list na lugos.si>
Subject: [ LUGOS ] Se enkrat programiranje v sellu
X-Priority: 3 (Normal)
Content-Type: multipart/mixed; boundary="------------3684E6AE0173ABFED5B310F2"
Sender: owner-lugos-list na www.lugos.si
Precedence: bulk
Reply-To: lugos-list na lugos.si

This is a multi-part message in MIME format.
--------------3684E6AE0173ABFED5B310F2
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-MIME-Autoconverted: from 8bit to quoted-printable by ro.zrsss.si id NAA00113

Hja, sem naredil sedaj tisto skriptico in dela ko =B9us.
Sedaj pa imam en dodaten problem: zaradi optimizacije mora biti skripta
zagnana v direktorijo, katerega obdelujemo torej bi bilo potrebno narest
=B9e eno skriptico, ki se sprehaja po direktorijih in klice to prvo
kaksna ideja?

nekaj takega kot:

for a in `find ./ -type d // pa brez tistih ki imajo ime "ime"//`; do
  scripta.sh
done

To mora narediti na vseh direktorijih razen na tistih z imenom "ime"

				Andy--=20
            * / *   andrejc na tyr.fe.uni-lj.si
 /-\ | | |-\ \ /   \|/   http://www.nevtron.si/andy/
 | | |\ | | | \/  \--*--\  =20
 +-+ | \| | | /    /|\   "Gabber is the only drug!"    =20
 | | | | |-/ /    * / *        "Let's get drugged!!"
--------------3684E6AE0173ABFED5B310F2
Content-Type: text/x-vcard; charset=iso-8859-2; name="vcard.vcf"
Content-Description: Card for Andrej Cedilnik
Content-Disposition: attachment; filename="vcard.vcf"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

begin:     vcard
fn:       Andrej Cedilnik
n:       Cedilnik;Andrej
org:      Gizmo
adr:      Kernova 2;;;Ljubljana;SI;1210;Slovenia
email;internet: andrejc na tyr.fe.uni-lj.si
title:     Web design & Programing
x-mozilla-cpt: ;0
x-mozilla-html: FALSE
end:      vcard


--------------3684E6AE0173ABFED5B310F2--vcard.vcf
Dodatne informacije o seznamu Starilist