Make

Igor Zaverski igor.zaverski na izum.si
Čet Jan 23 09:34:12 CET 1997


andrejc na tyr.fe.uni-lj.si wrote:
> 
> Kaj je narobe s tem:
> 
> -----------------------------------------------------------------
> CC= gcc
> CP= cp
> CFLAGS=
> RM= /bin/rm -f
> .c.o:
>     $(CC) -c $(CFLAGS) $<
> 
> all: lib prg tog
> 
> lib: cgi-lib.o html.o utils.o
> 
> prg: program.o
> 
> tog:
> 
>     $(CC) html.o utils.o cgi-lib.o prodaja.o -o ../program
> 
> clean:
>     rm -f *.o core program
> 
> -----------------------------------------------------------------

Nisi povedal, kaj ti sporoci, ko napises "make", zato sem bolj tipal.

Poglejva se enkrat:
> tog:
> 
>     $(CC) html.o utils.o cgi-lib.o prodaja.o -o ../program
                     ^^^^^^^^^
V Makefile-ju nimas nikjer povedano kaj je s prodaja.o, pri linkanju pa
si navedel ta file. Imas pa definiran program.o (pod prg: program.o), a
ga pri linkanju nikjer ne navajas.


Ce ti sporoci, ko napises "make":

Makefile:6: *** missing separator. Stop.

potem v vrstici:
> .c.o:
>    $(CC) -c $(CFLAGS) $<
 ^^^^^^^
nadomesti te space-je z enim TAB-om, ker TAB je separator. Enako napravi
pri "tog" in pri "clean".


   L.P.
     Igor Zaverski
     E-Mail: igor.zaverski na izum.si
Dodatne informacije o seznamu Starilist