[ LUGOS ] grep...

Milan Hodoscek milan na kihp6.ki.si
Sre Apr 23 23:13:19 CEST 1997


>>>>> "David" == David Klasinc <bigwhale na capybara.sk-pttsc.lj.edus.si> writes:

    David> Banzai!  grep 'some string' *

    David> in potem en parameter, ki mi zpise vse vrstice, v katerih
    David> NI tega stringa :) Se to da? se mi zdi, da to
    David> obstaja... ampak lahko da sem spet vse to sanjal.. ;>

To niso sanje:

grep -v 'some string' *

izpise vse vrstice, ki ne vsebujejo 'some string'

Milan
Dodatne informacije o seznamu Starilist