Linux Info-Sheet, prevod (fwd)

Primoz Peterlin peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si
Pon Apr 14 11:49:55 CEST 1997


---------- Forwarded message ----------
Date: Sat, 12 Apr 1997 23:33:46 +0200 (METDST)
From: Primoz Peterlin <peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si>
To: Linux User Group Of Slovenia <lugos-list na lugos.si>
Subject: Linux Info-Sheet, prevod

Zdravo --

Tole je prevod Johnstonovega informativnega letaka. Zaenkrat sem prišel
nekje do polovice, sprejemam pa pripombe in popravke na prevedeni del.

Lep pozdrav, Primož

--
Primoz Peterlin     email: primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si
Institut za biofiziko MF, Lipiceva 2, SLO-1105 Ljubljana, Slovenija
Fax: +386-61-131-5127   WWW: http://sizif.mf.uni-lj.si/~peterlin/


 Linux: Informativni letak
 Michael K. Johnson, johnsonm na redhat.com
 v4.11, 13 January 1997

 Slovenski prevod: Primož Peterlin, primoz.peterlin na biofiz.mf.uni-lj.si
 14. april 1997
 $Header: /home/lugrep/www/arhiv/mailinglist/041997/112.html,v 1.1 2001/05/29 08:58:46 roman Exp $

 Ta spis vsebuje osnovne informacije o operacijskem sistemu
 Linux, vključno z razlago, seznamom lastnosti, nekaj zahtevami
 za delovanje, in nekaj viri.

 1. Uvod v Linux

 Linux je popolnoma prosta izvedba določil POSIX z razširitvami
 System V in BSD -- kar pomeni, da daje vtis Unixa, vendar pa je
 napisan od začetka na novo -- dosegljiva v izvorni in prevedeni
 obliki. Linux je avtorsko delo Linusa B. Torvaldsa
 <Linus.Torvalds na Helsinki.FI> in drugih sodelavcev, ter se lahko
 prosto razširja pod pogoji, navedenimi v GNU Public License.

 Linux ni v javni lasti, niti ni ,program na pokušino`
 (shareware). Linux spada med _prosto_ programje (angleško
 ,freeware`). Kopije prostega programa lahko delite naokoli,
 vendar pod pogojem, da priložite tudi izvorno kodo, oziroma da
 je izvorna koda tudi dosegljiva. Če ste prosti program
 dodelali ali spreminjali, ste zakonsko obvezani, da tudi
 dodelave in spremembe napravite dostopne pod enakimi pogoji.
 Podrobnosti so opisane v GNU General Public License, ki je
 priložena izvorni kodi Linuxa, dostopna pa je tudi prek FTP na
 prep.ai.mit.edu kot /pub/gnu/COPYING.

 Linux je v izdaji 2.0 še vedno prost, in bo tudi ostal.
 Zaradi narave zaščite GNU copyright, kateri predmet je Linux,
 bi bilo nelegalno, če bi se to spremenilo. Natančneje: povsem
 legalno je zahtevati denarno nadomestilo za distribuiranje
 Linuxa, vse dokler zraven prilagate tudi izvorno kodo. (Zgoraj
 zapisano je poenostavitev, za natančno pravno razlago pogojev
 glejte GNU General Public License).
 
 Linux teče na računalnikih s procesorji Intel 80386. 80486,
 Pentium in Pentium Pro, z vodili ISA, EISA, PCI ali VLB. MCA
 (IBM-ov Micro Channel) trenutno še ni dobro podprt, preizkusna
 izvedba podpore pa je vključena v razvojno izvorno kodo. Če
 vas zanima, si podrobnosti oglejte na
 <http://glycerine.itsmm.uni.edu/mca>.

 V delu je priredba za več računalnikov s procesorju Motorola
 680x0 (trenutno teče na nekaj Amigah, Atarijih in računalnikih
 VME), ki že deluje precej dobro. Zahteva procesor 68020 z
 enoto MMU, ali procesorje 68030, 68040 ali 68060, in zahteva
 tudi numerični koprocesor FPU. Omrežne funkcije ter okolje X
 že delujejo.

 Linux teče dobro na procesorju DEC Alpha, in trenutno podpira "Jensen",
 "NoName", "Cabriolet", "Universal Desktop Box" (bolj znan kot
 Multia), in več drugih platform. Za dodatne informacije
 glejte <http://www.azstarnet.com/~axplinux/FAQ.html>. Priredba
 za DEC Alpha je stabilna in vključena v komercialni distribuciji
 Red Hat in Craftworks.

 Linux tudi dobro teče na procesorju Sun SPARC; večina modelov
 sun4c in sun4m zdaj že podpira Linux, podpora za sun4u pa je v
 izdelavi. Priredba za Sun SPARC je stabilna in vključena v
 komercialno distribucijo Red Hat Linux, za podrobnosti glejte
 <http://www.redhat.com/support/docs/rhl-sparc/>

 Priredba za arhitekturo Power PC, vključujoč računalnike PowerMac 
 (NuBus in PCI), Mototola, IBM in Be je v intenzivnem razvoju.

 Priredbe za druge arhitekture, vključno MIPS in ARM, so v
 različnih fazah razvoja. Rezultatov morda ni za pričakovati
 takoj; če pa vas delo zanima in ste željni in sposobni
 prispevati k njemu, boste verjetno hitro našli stik z drugimi
 sodelavci.

 Linuxa že dolgo ne moremo več šteti za preizkusno verzijo, saj
 je prva izdaja (1.0) izšla že 14. marca 1994. Seveda so v sistemu 
 vedno napake, in s časom se pojavijo celo nove, in so seveda
 tudi popravljene. Ker je delo na Linuxu sledi ,,modelu odprtega
 razvoja``, vse nove izvedenke javno izidejo, ne glede na to, če
 so ,,produkcijske kakovosti`` ali ne. Vendar pa je bila v pomoč
 ljudem pri odločitvi, katere izvedenke so stabilne in katere
 ne, vpeljana naslednja shema: izdaje 1.x.y, kjer je x sodo
 število, so stabilne, namenjene zgolj odpravljanju napak. Tako
 so bile od izdaje 1.2.2 do 1.2.3 odpravljene samo nekatere
 napake, ni pa bilo dodanih nobenih novih lastnosti. Izdaje
 1.x.y, kjer je x liho število, pa so razvojne izvedenke, kjer
 se od ene izdaje do druge odpravljajo napake in dodajajo nove
 funkcionalnosti. Take izdaje so lahko nestabilne in so
 namenjene razvijalcem. Vsake toliko časa, ko se jedro
 stabilizira, se razvoj na novem stabilnem jedru zamrzne, nadaljuje
 pa se delo na razvojni izvedbi jedru.

 Trenutna stabilna izdaja je 2.0.30 (zadnja številka se bo
 spremenila s odpravo napak in dodajanjem gonilnikov), razvoj pa
 se nadaljuje na eksperimentalnem jedru 2.1.x. Če se vam zdi
 2.0.x še vedno preveč ,,v delu``, boste morda zaenkrat raje izbrali izdajo
 1.2.13. Vendar pa so se zadnje izdaje 2.0.x izkazale za precej
 stabilne. Bodite pozorni: pri nadgradnji jedra izdaje 1.2 na 2.0
 boste morali nadgraditi tudi nekaj programov; da bi te programe
 lahko uporabljali, boste morda hoteli preiti tudi na novo
 izdajo jedra operacijskega sistema. Izvorni kodi za jedro
 Linuxa je priložena tudi datoteka Documentation/Changes, ki
 natančneje razloži spremebe.

 Večina izdaj Linuxa, razvojnih ali stabilnih, je precej
 stabilnih. Če nimate posebnih ambicij, da bi vedno sledili
 zadnji izdaji, in če izdaja, ki jo imate, dela, kar želite, lahko
 mirno ostanete tudi pri njej. Znan je primer računalnika, na
 katerem je tekla izdaja 0.97p1 (izdana poleti 1992) neprekinjeno
 136 dni brez napak (tekla bi še naprej, če ne bi bagerist po
 nesreči pretrgal omrežnega kabla). Še drugi so objavili
 neprekinjeno delovanje tudi prek enega leta. Zadnje poročilo
 navaja računalnik, na katerem še vedno teče izdaja 0.99p15s,
 zdaj že prek 600 dni.

 Zavedati se moramo, da je razvoj Linuxa odprt in distribuitran,
 medtem ko je razvoj večine ostalega programja zaprt in
 centraliziran. To pomeni, da je trenutna razvojna verzija
 vedno javno dostopna (z zamikom tedna ali dveh) in jo lahko
 kdorkoli uporablja. Rezultat tega je, da izdaja, ki prinaša novo
 funkcionalnost, skoraj vedno vsebuje tudi napake, po drugi
 strani pa to pomeni tudi izjemno hiter razvoj, tako da so
 napake najdene in odpravljene zelo hitro, dostikrat v nekaj
 urah, saj se z njimi ukvarja veliko ljudi.

 Zaprt, centraliziran razvoj pomeni, da se s projektom ukvarja
 posameznik ali skupina, in programje javno izdajo potem, ko
 mislijo, da dobro deluje. To navadno vodi v dolge intervale med
 izdajami, dolgo čakanje na popravke napak, in počasnejši
 razvoj. Seveda je končna javna izdaja takega programja bolj
 kakovostna, vendar pa je hitrost razvoja v splošnem mnogo
 nižja.

 Ob pisanju tega spisa (12. april 1997) je bila trenutna
 stabilna izdaja Linuxa 2.0.30, zadnja razvojna izdaja pa
 2.1.33.

 2. Lastnosti Linuxa

 * večopravilni: več programov teče naenkrat.

 * večuporabniški: več ljudi lahko hkrati dela na istem
   računalniku (brez omejitve na dva uporabnika!)

 * večplatformni: teče na več različnih mikroprocesorjih, ne le
   na Intelovih.

 * večprocesorski: podpora za SMP obstaja za procesorje Intel
   in SPARC (za ostale pa je v delu), Linux pa uporabljajo tudi
   v večih ohlapno povezanih večprocesorskih aplikacijah, med
   njimi sistemi Beowilf (glejte
   <http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux-web/beowulf/beowulf.html>)
   in Fujitsujev AP1000+ superračunalnik s procesorji SPARC.

 * teče v zaščitenem načinu na 80386.

 * vsebuje zaščito pomnilnika med procesi, tako da en sam
   program ne more ogroziti stabilnosti celotnega sistema.

 * nalaganje programov na zahtevo: Linux prebere z diska v
   pomnilnik samo tiste dele programa, ki se jih dejansko
   potrebuje.

 * deljen prepis ob branju. Več programov lahko uporablja isti
   pomnilnik. Ko program poskusi pisati v pomnilnik, Linux
   stran (blok 4KB) pomnilnika prepiše nekam drugam. Ta način
   prinese dve prednosti: višjo hitrost in manjšo porabo
   pomnilnika.

 * shranjevanje virtualnega pomnilnika na disk po eno stran
   naenkrat (paging) namesto shranjevanje celotnega procesa
   (swapping); na ločeno particijo ali pa v datoteko, ali pa na
   obe. Dodani prostor za swap (prostor na disku se iz
   zgodovinskih razlogov še vedno imenuje swap) je možno dodati
   tudi med delom. Skupno more Linux uporabiti 16 področij za
   swap po 128 MB vsako, skupaj 2 GB. Če je potrebno, se more
   ta omejitev popraviti s spremembo nekaj vrstic v programu.

 * skupni pomnilniški fond za uporabniške programe in diskovni
   medpomnilnik, tako da se lahko ves prosti pomnilnik
   uporablja za predhranjene vsebine diska, po potrebi, ko
   programi zahtevajo več pomnilnika, pa se ta dinamično
   prilagodi.

 * dinamično povezane deljene knjižnice (DLL), in seveda tudi
   statične knjižnice

 * izvaja pomnilniški izpis (core dump) za analizo ,post-mortem`, kar
   dovoljuje analizo z iskalnikom napak ne le med tekom programa,
   ampak tudi potem, ko se je zrušil.

 * večinoma združljiv na ravni izvorne kode s standardi POSIX,
   Sustem V in BSD.

 * preko modula za emulacijo iBCS2, večinoma združljiv na
   binarni ravni s SCO, SVR3 in SVR4.

 * vsa izvorna koda je dostopna, vključujoč celotno jedro,
   gonilnike, razvojna orodja in uporabniške programe; vse se
   sme tudi prosto razpečevati. Kopica komercialnih programov
   je bila prirejenih za Linux, za katere izvorna koda ni na
   voljo; vse, kar pa je bilo prosto, vključno celoten osnoven
   operacijski sistem, ostaja prosto.

 * nadzor nad opravili po POSIX.

 * psevdoterminali (pty).

 * emulacija numeričnega koprocesorja 387 v jedru, tako da ni
   potrebe, da bi programi izvajali svojo emulacijo. Vsak
   računalnik, na katerem teče Linux, izgleda, kot bi imel
   vgrajen numerični koprocesor. Če ima računalnik v resnici
   koprocesor, bo Linux seveda uporabil tega namesto emulacije,
   in jedro lahko tudi prevedete brez numerične emulacije, s
   čimer prihranite nekaj malega pomnilnika.

 * podpira mnoge neangleške ali posebne tipkovnice, enostavno
   pa je tudi dodati podporo za nove.
 
 * več virtualnih konzol: več (do 64) neodvisnih prijav prek
   konzole, med katerimi lahko preklapljate s kombinacijo tipk
   (neodvisno od strojne opreme za prikaz).

 * podpira več datotečnih sistemov, med njimi minix, Xenix, vse
   pogoste datotečne sisteme System V; ima sodoben lastni
   datotečni sistem, ki omogoča do 4 TB prostora in 255 znakov
   dolga imena datotek.

 * transparenten dostop do particij MS-DOS (in particij FAT na
   OS/2) prek posebnega datotečnega sistema: ne potrebujete
   nobenih posebnih ukazov za uporabo particije MS-DOS, saj se
   kaže kot povsem običajni datotečni sistem Unix (razen čudnih
   omejitev glede dolžine imen, zaščite ipd.) Za stisnjene
   particije pod MS-DOS 6 je zaenkrat potrebno uporabiti popravek
   (dmsdosfs). Podpora za VFAT (Windows NT, Windows 95) je na
   voljo v Linuxu 2.0.

 * posebni datotečni sistem, UMSDOS, omogoča, da Linux
   namestimo na datotečnem sistemu MS-DOS.

 * podpora za branje datotečnega sistema HPFS-2 pod OS/2 2.1.

 * podpora za HFS (Macintosh) je na razpolago kot ločen modul.

 * datotečni sistem CD-ROM bere vse standardne zapise CD-ROM.

 * podpora za omrežje TCP/IP, vključujoč ftp, telnet, NFS itd.

 * strežnik za Appletalk.

 * strežnik in odjemnik za NetWare

 * strežnik in odjemnik za Lan Manager (SMB)

 * podpora za mnoge omrežne protokole: osnovni protokoli v
   zadnji razvojni izdaji vključujejo TCP, IPv4, IPv6, AX.25,
   X.25, IPX, DDP (Appletalk), NetBEUI, Netrom, in druge.
   Stabilna izdaja trenutno vključuje podporo za TCP, IPv4,
   IPX, DDP in AX.25.
 
 3. Strojne zahteve

 3.1. Minimalna sestava

 Tole je verjetno najmanjša možna sestava, na kateri teče Linux:
 procesor 386SX/16, 1 MB pomnilnika, disketnik (1.44 MB ali 1.2
 MB), katerakoli podprta grafična kartica (in seveda tipkovnica,
 monitor in tako naprej). To je dovolj, da sistem zaženete in
 vidite, če na računalniku sploh deluje; ne boste pa mogli
 početi nič uporabnega. Dodatne informacije o delu z minimalno
 sestavo najdete na <http://rsphy1.anu.edu.au/~gpg109/mem.html>.

 Da bi počeli kaj uporabnega, potrebujete še disk. Za zalo
 minimalno nastavitev zadostuje 5 do 10 MB prostora, kamor
 namestite samo najnujnejše ukaze in eno ali dve majhni
 aplikaciji, denimo terminalski emulator. To je še vedno zelo,
 zelo omejujoče, in zelo neudobno, saj za početi skoraj karkoli
 ni dovolj prostora. V splošnem tega ne priporočamo za nič
 drugega kot za preizkus, če stvari delujejo, in seveda za
 modrovanja o minimalnih zahtevah.

 3.2. Uporabna sestava

 Če boste poganjali kateregakoli od računsko intenzivnih
 programov, npr. gcc, X ali TeX, boste verjetno želeli kaj
 hitrejšega kot 386SX/16, čeprav z nekaj potrpežljivosti tudi ta 
 zadostuje.

 V praksi potrebujete vsaj 4 MB pomnilnika, če ne uporabljate
 okolja X, in 8 MB, če ga. Če bo na sistemu hkrati delalo več
 uporabnikov, ali če boste hkrati poganjali več večjih programov
 (npr. prevajalnik), bo 4 MB verjetno premalo. Linux sicer deluje 
 tudi z manj pomnilnika (zadoščalo bi celo samo 2 MB), vendar pa
 bo tedaj uporabil disk kot virtualni pomnilnik, in sistem bo
 prepočasen, da bi bil uporaben. Če poganjate hkrati več
 programov, bo 16 MB znatno zmanjšalo posege na disk. Če želite,
 da bo sistem pod normalno uporabo le neznatno uporabljal disk
 kot virtualni pomnilnik, bo verjetno zadostovalo 32 MB. Če
 poganjate programe s hujšo lakoto po pomnilniku, pa boste verjetno
 seči še više.

 Količina diska je odvisna od tega, kaj želite namestiti.
 Za osnovni nabor podpornih programov Unix, ukazno lupino in
 upravne programe bo dovolj 10 MB, z nekaj prostora za
 uporabniške datoteke. Za popolnejši sistem vzemite Red Hat,
 Debian, Slackware ali katero drugo distribucijo, in računajte,
 da boste potrebovali od 60 do 300 MB prostora, odvisno od tega,
 kaj želite namestiti in katero distribucijo uporabljate. K temu
 prostoru prištejte prostor, ki ste ga namenili za datoteke
 uporabnikov. Če kupujete nov računalnik, glede na dandanašnje cene 
 diskov ni pametno kupovati premajhnega diska. Vzemite vsaj 500
 MB, raje 1 GB, in ne bo vam žal.

 Dodajte več pomnilnika, več diska, hitrejši procesor in ostalo
 glede na vaše potrebe, želje in zmožnosti, če želite kaj več
 kot zgolj uporabni sistem. V splošnem pomeni pod Linuxom 
 dodatni pomnilnik bistveno večjo razliko kot pod MS-DOS. To je
 seveda povezano z omejitvijo MS-DOS na 640 KB, ki je pod
 Linuxom ni.

 3.3. Supported hardware

   CPU:
    Anything that runs 386 protected mode programs (all models of
    386's 486's, 586's, and 686's should work. 286s and below may
    someday be supported on a smaller kernel called ELKS (Embeddable
    Linux Kernel Subset), but don't expect the same capabilities. A
    version for the 680x0 CPU (for x = 2 with external MMU, 3, 4,
    and 6) which runs on Amigas and Ataris can be found at
    tsx-11.mit.edu in the 680x0 directory. Many DEC Alphas are
    supported. Many SPARCs are now supported. Ports are also being
    done to the PowerPC, ARM, and MIPS architectures. More details
    are available elsewhere.

   Architecture:
    ISA or EISA bus. MCA (mostly true blue PS/2's) support is
    incomplete but improving (see above). Local busses (VLB and
    PCI) work. Linux puts higher demands on hardware than DOS,
    Windows, and in fact most operating systems. This means that
    some marginal hardware that doesn't fail when running less
    demanding operating system may fail when running Linux. Linux
    is an excellent memory tester...

   RAM:
    Up to 1 GB on Intel; more on 64-bit platforms. Some people
    (including Linus) have noted that adding ram without adding more
    cache at the same time has slowed down their machine extremely,
    so if you add memory and find your machine slower, try adding
    more cache. Some machines can only cache certain amounts of
    memory regardless of how much RAM is installed (64 MB is the
    most one popular chipset can cache). Over 64 MB of memory will
    require a boot-time parameter, as the BIOS cannot report more
    than 64MB, because it is ``broken as designed.''

   Data storage:
    Generic AT drives (EIDE, IDE, 16 bit HD controllers with MFM or
    RLL, or ESDI) are supported, as are SCSI hard disks and CD-ROMs,
    with a supported SCSI adaptor. Generic XT controllers (8 bit
    controllers with MFM or RLL) are also supported. Supported SCSI
    adaptors: Advansys, Adaptec 1542, 1522, 1740, 27xx, and 29xx
    (with some exceptions) series, Buslogic MultiMaster controllers
    (Flashpoint support is in beta-testing), NCR53c810-based
    controllers, DPT controllers, Qlogic ISP and FAS controllers,
    Seagate ST-01 and ST-02, Future Domain TMC-88x series (or any
    board based on the TMC950 chip) and TMC1660/1680, Ultrastor 14F,
    24F and 34F, Western Digital wd7000, and others. SCSI, QIC-02,
    and some QIC-80 tapes are also supported. Several CD-ROM devices
    are also supported, including Matsushita/Panasonic, Mitsumi,
    Sony, Soundblaster, Toshiba, ATAPI (EIDE), SCSI, and others.
    For exact models, check the hardware compatibility HOWTO.

   Video:
    VGA, EGA, CGA, or Hercules (and compatibles) work in text mode.
    For graphics and X, there is support for (at least) normal VGA,
    some super-VGA cards (most of the cards based on ET3000, ET4000,
    Paradise, and some Trident chipsets), S3, 8514/A, ATI
    MACH8/32/64, and hercules. (Linux uses the Xfree86 X server, so
    that determines what cards are supported. A full list of
    supported chipsets alone takes over a page.)

   Networking:
    Ethernet support includes 3COM 503/509/579/589 (501/505/507 are
    supported but not recomended), AT&T GIS (neé NCR) WaveLAN, most
    WD8390-based cards, most WD80x3-based cards, NE1000/2000 and
    most clones, AC3200, Apricot 82596, AT1700, ATP,
    DE425/434/435/500, D-Link DE-600/620, DEPCA, DE100/101,
    DE200/201/202 Turbo, DE210, DE422, Cabletron E2100 (not
    recommended), Intel EtherExpress (not recommended), DEC
    EtherWORKS 3, HP LAN, HP PCLAN/plus, most AMD LANCE-based cards,
    NI5210, ni6510, SMC Ultra, DEC 21040 (tulip), Zenith Z-Note
    ethernet, All Zircom cards and all Cabletron cards other than
    the E2100 are unsupported, due to the manufacturers
    unwillingness to release programming information freely.

    FDDI support currently includes the DEFxx cards from DEC.

    Point-to-Point networking support include PPP, SLIP, CSLIP, and
    PLIP.

   Serial:
    Most 16450 and 16550 UART-based boards, including AST Fourport,
    the Usenet Serial Card II, and others. Intelligent boards
    supported include Cyclades Cyclom series (supported by the
    manufacturer), Comtrol Rocketport series (supported by the
    manufacturer), Stallion (most boards; supported by the
    manufacturer), and Digi (some boards; not manufacturer-
    supported). Some ISDN, frame relay, and leased line hardware is
    supported.
   Other hardware:
    SoundBlaster, ProAudio Spectrum 16, Gravis Ultrasound, most
    other sound cards, most (all?) flavours of bus mice (Microsoft,
    Logitech, PS/2), etc.

 4. An Incomplete List of Ported Programs and Other Software

 Most of the common Unix tools and programs have been ported to Linux,
 including almost all of the GNU stuff and many X clients from various
 sources. Actually, ported is often too strong a word, since many
 programs compile out of the box without modifications, or only small
 modifications, because Linux tracks POSIX quite closely.
 Unfortunately, there are not as many end-user applications yet as we
 would like, but this is changing rapidly. Contact the vendor of your
 favorite commercial Unix application and ask if they have ported it to
 Linux.

 Here is an incomplete list of software that is known to work under
 Linux:

   Basic Unix commands:
    ls, tr, sed, awk and so on (you name it, Linux probably has it).

   Development tools:
    gcc, gdb, make, bison, flex, perl, rcs, cvs, prof.

   Languages and Environments:
    C, C++, Objective C, Java, Modula-3, Modula-2, Oberon, Ada95,
    Pascal, Fortran, ML, scheme, Tcl/tk, Perl, Python, Common Lisp,
    and many others.

   Graphical environments:
    X11R5 (XFree86 2.x), X11R6 (XFree86 3.x), MGR.

   Editors:
    GNU Emacs, XEmacs, MicroEmacs, jove, ez, epoch, elvis (GNU vi),
    vim, vile, joe, pico, jed, and others.

   Shells:
    bash (POSIX sh-compatible), zsh (includes ksh compatiblity
    mode), pdksh, tcsh, csh, rc, es, ash (mostly sh-compatible shell
    used as /bin/sh by BSD), and many more.

   Telecommunication:
    Taylor (BNU-compatible) UUCP, SLIP, CSLIP, PPP, kermit, szrz,
    minicom, pcomm, xcomm, term (runs multiple shells, redirects
    network activity, and allows remote X, all over one modem line),
    Seyon (popular X-windows communications program), and several
    fax and voice-mail (using ZyXEL and other modems) packages are
    available. Of course, remote serial logins are supported.

   News and mail:
    C-news, innd, trn, nn, tin, smail, elm, mh, pine, etc.

   Textprocessing:
    TeX, groff, doc, ez, LyX, Lout, Linuxdoc-SGML, and others.
   Games:
    Nethack, several Muds and X games, and lots of others. One of
    those games is looking through all the games available at tsx-11
    and sunsite.

   Suites:
    AUIS, the Andrew User Interface System. ez is part of this
    suite.

 All of these programs (and this isn't even a hundredth of what is
 available) are freely available. Commercial software is becoming
 widely available; ask the vendor of your favorite commercial software
 if they support Linux.

 protected mode programs (all models of
    386's 486's, 586's, and 686's should work. 286s and below may
    someday be supported on a smaller kernel called ELKS (Embeddable
    Linux Kernel Subset), but don't expect the same capabilities. A
    version for the 680x0 CPU (for x = 2 with external MMU, 3, 4,
    and 6) which runs on Amigas and Ataris can be found at
    tsx-11.mit.edu in the 680x0 directory. Many DEC Alphas are
    supported. Many SPARCs are now supported. Ports are also being
    done to the PowerPC, ARM, and MIPS architectures. More details
    are available elsewhere.

   Architecture:
    ISA or EISA bus. MCA (mostly true blue PS/2's) support is
    incomplete but improving (see above). Local busses (VLB and
    PCI) work. Linux puts higher demands on hardware than DOS,
    Windows, and in fact most operating systems. This means that
    some marginal hardware that doesn't fail when running less
    demanding operating system may fail when running Linux. Linux
    is an excellent memory tester...

   RAM:
    Up to 1 GB on Intel; more on 64-bit platforms. Some people
    (including Linus) have noted that adding ram without adding more
    cache at the same time has slowed down their machine extremely,
    so if you add memory and find your machine slower, try adding
    more cache. Some machines can only cache certain amounts of
    memory regardless of how much RAM is installed (64 MB is the
    most one popular chipset can cache). Over 64 MB of memory will
    require a boot-time parameter, as the BIOS cannot report more
    than 64MB, because it is ``broken as designed.''

   Data storage:
    Generic AT drives (EIDE, IDE, 16 bit HD controllers with MFM or
    RLL, or ESDI) are supported, as are SCSI hard disks and CD-ROMs,
    with a supported SCSI adaptor. Generic XT controllers (8 bit
    controllers with MFM or RLL) are also supported. Supported SCSI
    adaptors: Advansys, Adaptec 1542, 1522, 1740, 27xx, and 29xx
    (with some exceptions) series, Buslogic MultiMaster controllers
    (Flashpoint support is in beta-testing), NCR53c810-based
    controllers, DPT controllers, Qlogic ISP and FAS controllers,
    Seagate ST-01 and ST-02, Future Domain TMC-88x series (or any
    board based on the TMC950 chip) and TMC1660/1680, Ultrastor 14F,
    24F and 34F, Western Digital wd7000, and others. SCSI, QIC-02,
    and some QIC-80 tapes are also supported. Several CD-ROM devices
    are also supported, including Matsushita/Panasonic, Mitsumi,
    Sony, Soundblaster, Toshiba, ATAPI (EIDE), SCSI, and others.
    For exact models, check the hardware compatibility HOWTO.

   Video:
    VGA, EGA, CGA, or Hercules (and compatibles) work in text mode.
    For graphics and X, there is support for (at least) normal VGA,
    some super-VGA cards (most of the cards based on ET3000, ET4000,
    Paradise, and some Trident chipsets), S3, 8514/A, ATI
    MACH8/32/64, and hercules. (Linux uses the Xfree86 X server, so
    that determines what cards are supported. A full list of
    supported chipsets alone takes over a page.)

   Networking:
    Ethernet support includes 3COM 503/509/579/589 (501/505/507 are
    supported but not recomended), AT&T GIS (neé NCR) WaveLAN, most
    WD8390-based cards, most WD80x3-based cards, NE1000/2000 and
    most clones, AC3200, Apricot 82596, AT1700, ATP,
    DE425/434/435/500, D-Link DE-600/620, DEPCA, DE100/101,
    DE200/201/202 Turbo, DE210, DE422, Cabletron E2100 (not
    recommended), Intel EtherExpress (not recommended), DEC
    EtherWORKS 3, HP LAN, HP PCLAN/plus, most AMD LANCE-based cards,
    NI5210, ni6510, SMC Ultra, DEC 21040 (tulip), Zenith Z-Note
    ethernet, All Zircom cards and all Cabletron cards other than
    the E2100 are unsupported, due to the manufacturers
    unwillingness to release programming information freely.

    FDDI support currently includes the DEFxx cards from DEC.

    Point-to-Point networking support include PPP, SLIP, CSLIP, and
    PLIP.

   Serial:
    Most 16450 and 16550 UART-based boards, including AST Fourport,
    the Usenet Serial Card II, and others. Intelligent boards
    supported include Cyclades Cyclom series (supported by the
    manufacturer), Comtrol Rocketport series (supported by the
    manufacturer), Stallion (most boards; supported by the
    manufacturer), and Digi (some boards; not manufacturer-
    supported). Some ISDN, frame relay, and leased line hardware is
    supported.
   Other hardware:
    SoundBlaster, ProAudio Spectrum 16, Gravis Ultrasound, most
    other sound cards, most (all?) flavours of bus mice (Microsoft,
    Logitech, PS/2), etc.

 4. An Incomplete List of Ported Programs and Other Software

 Most of the common Unix tools and programs have been ported to Linux,
 including almost all of the GNU stuff and many X clients from various
 sources. Actually, ported is often too strong a word, since many
 programs compile out of the box without modifications, or only small
 modifications, because Linux tracks POSIX quite closely.
 Unfortunately, there are not as many end-user applications yet as we
 would like, but this is changing rapidly. Contact the vendor of your
 favorite commercial Unix application and ask if they have ported it to
 Linux.

 Here is an incomplete list of software that is known to work under
 Linux:

   Basic Unix commands:
    ls, tr, sed, awk and so on (you name it, Linux probably has it).

   Development tools:
    gcc, gdb, make, bison, flex, perl, rcs, cvs, prof.

   Languages and Environments:
    C, C++, Objective C, Java, Modula-3, Modula-2, Oberon, Ada95,
    Pascal, Fortran, ML, scheme, Tcl/tk, Perl, Python, Common Lisp,
    and many others.

   Graphical environments:
    X11R5 (XFree86 2.x), X11R6 (XFree86 3.x), MGR.

   Editors:
    GNU Emacs, XEmacs, MicroEmacs, jove, ez, epoch, elvis (GNU vi),
    vim, vile, joe, pico, jed, and others.

   Shells:
    bash (POSIX sh-compatible), zsh (includes ksh compatiblity
    mode), pdksh, tcsh, csh, rc, es, ash (mostly sh-compatible shell
    used as /bin/sh by BSD), and many more.

   Telecommunication:
    Taylor (BNU-compatible) UUCP, SLIP, CSLIP, PPP, kermit, szrz,
    minicom, pcomm, xcomm, term (runs multiple shells, redirects
    network activity, and allows remote X, all over one modem line),
    Seyon (popular X-windows communications program), and several
    fax and voice-mail (using ZyXEL and other modems) packages are
    available. Of course, remote serial logins are supported.

   News and mail:
    C-news, innd, trn, nn, tin, smail, elm, mh, pine, etc.

   Textprocessing:
    TeX, groff, doc, ez, LyX, Lout, Linuxdoc-SGML, and others.
   Games:
    Nethack, several Muds and X games, and lots of others. One of
    those games is looking through all the games available at tsx-11
    and sunsite.

   Suites:
    AUIS, the Andrew User Interface System. ez is part of this
    suite.

 All of these programs (and this isn't even a hundredth of what is
 available) are freely available. Commercial software is becoming
 widely available; ask the vendor of your favorite commercial software
 if they support Linux.

 5. Who uses Linux?

 Linux is freely available, and no one is required to register their
 copies with any central authority, so it is difficult to know how many
 people use Linux. Several businesses are now surviving solely on
 selling and supporting Linux, and very few Linux users use those
 businesses, relatively speaking, and the Linux newsgroups are some of
 the most heavily read on the internet, so the number is likely in the
 hundreds of thousands, but hard numbers are hard to come by. However,
 one brave soul, Harald T. Alvestrand, has decided to try, and asks
 that if you use Linux, you send a message to linux-counter na uninett.no
 with one of the following subjects: ``I use Linux at home'', ``I use
 Linux at work'', or ``I use Linux at home and at work''. He is also
 counting votes of ``I don't use Linux'', for some reason. He posts
 his counts to comp.os.linux.misc.

 6. Getting Linux

 6.1. Anonymous FTP

 Matt Welsh has released a new version of his Installation and Getting
 Started guide, version 2.1.1. Also, the Linux Documentation Project
 (the LDP) has put out several other books in various states of
 completion, and these are available at
 sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/LDP. Stay tuned to
 comp.os.linux.announce. The Linux Documentation Project home page is
 at <http://sunsite.unc.edu/LDP>

 At least the following anonymous ftp sites carry Linux.

 Textual name          Numeric address Linux directory
 ============================= =============== ===============
 tsx-11.mit.edu         18.172.1.2    /pub/linux
 sunsite.unc.edu        152.2.22.81   /pub/Linux
 ftp.funet.fi          128.214.248.6  /pub/OS/Linux
 net.tamu.edu          128.194.177.1  /pub/linux
 ftp.mcc.ac.uk         130.88.203.12  /pub/linux
 src.doc.ic.ac.uk        146.169.2.1   /packages/linux
 fgb1.fgb.mw.tu-muenchen.de   129.187.200.1  /pub/linux
 ftp.informatik.tu-muenchen.de 131.159.0.110  /pub/comp/os/linux
 ftp.dfv.rwth-aachen.de     137.226.4.111  /pub/linux
 ftp.informatik.rwth-aachen.de 137.226.225.3  /pub/Linux
 ftp.Germany.EU.net       192.76.144.75  /pub/os/Linux
 ftp.ibp.fr           132.227.60.2   /pub/linux
 ftp.uu.net           137.39.1.9    /systems/unix/linux
 wuarchive.wustl.edu      128.252.135.4  mirrors/linux
 ftp.win.tue.nl         131.155.70.100  /pub/linux
 ftp.stack.urc.tue.nl      131.155.2.71   /pub/linux
 srawgw.sra.co.jp        133.137.4.3   /pub/os/linux
 cair.kaist.ac.kr                /pub/Linux
 ftp.denet.dk          129.142.6.74   /pub/OS/linux
 NCTUCCCA.edu.tw        140.111.1.10   /Operating-Systems/Linux
 nic.switch.ch         130.59.1.40   /mirror/linux
 cnuce_arch.cnr.it       131.114.1.10   /pub/Linux
 ftp.monash.edu.au       130.194.11.8   /pub/linux
 ftp.dstc.edu.au        130.102.181.31  /pub/linux
 ftp.sydutech.usyd.edu.au    129.78.192.2   /pub/linux

 tsx-11.mit.edu and fgb1.fgb.mw.tu-muenchen.de are the official sites
 for Linux' GCC. Some sites mirror other sites. Please use the site
 closest (network-wise) to you whenever possible.

 At least sunsite.unc.edu and ftp.informatik.tu-muenchen.de offer
 ftpmail services. Mail ftpmail na sunsite.unc.edu or ftp na informatik.tu-
 muenchen.de for help.

 If you are lost, try looking at
 sunsite.unc.edu:/pub/Linux/distributions/, where several distributions
 are offered. Red Hat Linux, Debian, and Slackware appear to be the
 most popular distributions at the moment.

 6.2. CDROM

 Most people now install Linux from CDROM's. The distributions have
 grown to hundreds of MBs of Linux software, and downloading that over
 even a 28.8 modem takes a long time.

 There are essentially two ways to purchase a Linux distribution on
 CDROM: as part of an archive of FTP sites, or directly from the
 manufacturer. If you purchase an archive, you will almost always get
 several different distributions to choose from, but usually support is
 not included. When you purchase a distribution directly from the
 vendor, you usually only get one distribution, but you usually get
 some form of support, usually installation support.

 6.3. Other methods of obtaining Linux

 There are many BBS's that have Linux files. A list of them is
 occasionally posted to comp.os.linux.announce. Ask friends and user
 groups, or order one of the commmercial distributions. A list of
 these is contained in the Linux distribution HOWTO, available as
 sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO/distribution-HOWTO, and posted
 regularily to the comp.os.linux.announce newsgroup.

 7. Getting started

 As mentioned at the beginning, Linux is not centrally administered.
 Because of this, there is no ``official'' release that one could point
 at, and say ``That's Linux.'' Instead, there are various
 ``distributions,'' which are more or less complete collections of
 software configured and packaged so that they can be used to install a
 Linux system.

 The first thing you should do is to get and read the list of
 Frequently Asked Questions (FAQ) from one of the FTP sites, or by
 using the normal Usenet FAQ archives (e.g. rtfm.mit.edu). This
 document has plenty of instructions on what to do to get started, what
 files you need, and how to solve most of the common problems (during
 installation or otherwise).

 8. Legal Status of Linux

 Although Linux is supplied with the complete source code, it is
 copyrighted software, not public domain. However, it is available for
 free under the GNU General Public License, sometimes referred to as
 the ``copyleft''. See the GPL for more information. The programs
 that run under Linux each have their own copyright, although many of
 them use the GPL as well. X uses the MIT X copyright, and some
 utilities are under the BSD copyright. In any case, all of the
 software on the FTP site is freely distributable (or else it shouldn't
 be there).

 9. News About Linux

 A monthly magazine, called Linux Journal, was launched over two years
 ago. It includes articles intended for almost all skill levels, and
 is intended to be helpful to all Linux users. One-year subscriptions
 are $22 in the U.S., $27 in Canada and Mexico, and $32 elsewhere,
 payable in US currency. Subscription inquiries can be sent via email
 to subs na ssc.com, or faxed to +1-206-782-7191, or phoned to
 +1-206-782-7733, or mailed to Linux Journal, PO Box 85867, Seattle, WA
 98145-1867 USA. SSC has a PGP public key available for encrypting
 your mail to protect your credit card number; finger info na ssc.com to
 get the key.

 There are several Usenet newsgroups for Linux discussion, and also
 several mailing lists. See the Linux FAQ for more information about
 the mailing lists (you should be able to find the FAQ either in the
 newsgroup or on the FTP sites).

 The newsgroup comp.os.linux.announce is a moderated newsgroup for
 announcements about Linux (new programs, bug fixes, etc).

 The newsgroup comp.os.linux.answers is a moderated newsgroup to which
 the Linux FAQ, HOWTO documents, and other documentation postings are
 made.

 The newsgroup comp.os.linux.admin is an unmoderated newsgroup for
 discussion of administration of Linux systems.

 The newsgroup comp.os.linux.development.system is an unmoderated
 newsgroup specifically for discussion of Linux kernel development.
 The only application development questions that should be discussed
 here are those that are intimately associated with the kernel. All
 other development questions are probably generic Unix development
 questions and should be directed to a comp.unix group instead, unless
 they are very Linux-specific applications questions, in which case
 they should be directed at comp.os.linux.development.apps.

 The newsgroup comp.os.linux.development.apps is an unmoderated
 newsgroup specifically for discussion of Linux-related applications
 development. It is not for discussion of where to get applications
 for Linux, nor a discussion forum for those who would like to see
 applications for Linux..

 The newsgroup comp.os.linux.hardware is for Linux-specific hardware
 questions.

 The newsgroup comp.os.linux.networking is for Linux-specific
 networking development and setup questions.

 The newsgroup comp.os.linux.x is for Linux-specific X Windows
 questions.

 The newsgroup comp.os.linux.misc is the replacement for comp.os.linux,
 and is meant for any discussion that doesn't belong elsewhere.

 In general, do not crosspost between the Linux newsgroups. The only
 crossposting that is appropriate is an occasional posting between one
 unmoderated group and comp.os.linux.announce. The whole point of
 splitting comp.os.linux into many groups is to reduce traffic in each.
 Those that do not follow this rule will be flamed without mercy...

 Linux is on the web at the URL <http://sunsite.unc.edu/LDP>

 10. The Future

 After Linux 1.0 was released, work was done on several enhancements.
 Linux 1.2 included disk access speedups, TTY improvements, virtual
 memory enhancements, multiple platform support, quotas, and more.
 Linux 2.0, the current stable version, has even more enhancements,
 including many performance improvements, several new networking
 protocols, one of the fastest TCP/IP implementations in the world, and
 far, far more. Even higher performance, more networking protocols,
 and more device drivers will be available in Linux 2.2.

 Even with over 3/4 million lines of code in the kernel, there is
 plenty of code left to write, and even more documentation. Please
 join the linux-doc na vger.rutgers.edu mailing list if you would like to
 contribute to the documentation. Send mail to
 majordomo na vger.rutgers.edu with a single line containing the word
 ``help'' in the body (NOT the subject) of the message.

 11. This document

 This document is maintained by Michael K. Johnson,
 johnsonm na redhat.com. Please mail me with any comments, no matter how
 small. I can't do a good job of maintaining this document without
 your help. A more-or-less current copy of this document can always be
 found at <http://sunsite.unc.edu/LDP>

 12. Legalese

 Trademarks are owned by their owners. There is no warranty about the
 information in this document. Use and distribute at your own risk.
 The content of this document is in the public domain, but please be
 polite and attribute any quotes.


- --- END Linux INFO-SHEET part 1/1 ---

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 2.6.2
Comment: finger gregh na cc.gatech.edu for public key

iQCVAwUBM0MeVHtNTo2suu5NAQFNRgP/VRt2XnSaffKNbVpSOfjCj8irZ2GnkzVS
0/MZvV7l7LAtOo/jHURQgRSIZWDgEyWDI4EkvGy3ocQ0RDfGGvrSbVwa0e0X+v0l
R2wXI35WC2unBrs2Oh6kCkTs9tC9DxBThM4zGC1PRrYjnRE55aO3X0jgaGtXhoVS
B2Def8UvvjA=
=iKU8
-----END PGP SIGNATURE-----


Dodatne informacije o seznamu Starilist