OSF Motif 2.0

Ales Horvat ales.horvat na mail.nevtron.si
Tor Dec 24 17:59:48 CET 1996


Hi.

Nabavil sem OSF/Motif 2.0 za Linux.

Instaliral z install.R6. Instalacija je potekala brez problemov.

Prvi problem se je pojavil pri compilanju demojev, ki so zraven. Vsi
izvrzejo nekaj kilogramov napak... Okay. Weird.

Pa sem se spravil ter z Ineta potegnil en tutor, kjer kao hello world
not:

/* push.c -- Use ctrl-c or window manager quit to terminate prog */

--------------------------------------------------------
#include <Xm/Xm.h>
#include <Xm/PushB.h>

main(int argc, char **argv)
{  Widget top_wid, button;
  XtAppContext app;
  void pushed_fn();

  top_wid = XtVaAppInitialize(&app, "Push", NULL, 0,
    &argc, argv, NULL, NULL);

  button = XmCreatePushButton(top_wid, "Push_me", NULL, 0);


  /* tell Xt to manage button */
                XtManageChild(button);
  
                /* attach fn to widget */
  XtAddCallback(button, XmNactivateCallback, pushed_fn, NULL);

  XtRealizeWidget(top_wid); /* display widget hierarchy */
  XtAppMainLoop(app); /* enter processing loop */
}

void pushed_fn(Widget w, XtPointer client_data, 
        XmPushButtonCallbackStruct *cbs)
{  printf("Don't Push Me!!\n"); }
--------------------------------------------------------

Res simple proggy.

Compajlam... gcc push.c -L/usr/X11R6/lib -lXt -lXm -lX11 -o push
In dobim:
/tmp/cca021601.o: In function `main':
/tmp/cca021601.o(.text+0x3a): undefined reference to
`XmCreatePushButton'
/tmp/cca021601.o(.text+0x5a): undefined reference to `_XmStrings'


Torej ta moj motif ne podpira niti teh osnovnih widgetov?
_XmStrings je interna funkcija, ki jo sigurno rabi ene 30% widgetov.

HELP!

Bye,
	A.
Dodatne informacije o seznamu Starilist