[LUGOS-ORG] POK 2022 in skupščina

Jure Koren jure at hehe.si
Tue May 31 23:21:18 CEST 2022


Zdravo,

v soboto, 18. junija, bomo zopet imeli piknik, tako kot je zdaj že
v navadi.

Volitev letos ni, bomo pa pregledali, kaj se je v preteklem letu
zgodilo, ter potrdili nove člane.

Če ne bomo sklepčni, ali pa se nas bo preveč vzdržalo, bomo imeli
teleskupščino ali pa dopisno skupščino na datum, ki ga bomo izbrali
do konca junija.

Hvala in srečno,

-- 
Jure Koren
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20220531/b40c8ae4/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list