[LUGOS-ORG] Vabilo na 20. redno skupščino društva LUGOS

Andrej Vernekar andrej.vernekar at gmail.com
Sun Apr 24 15:09:51 CEST 2016


Pozdravljeni,

upravni odbor društva LUGOS sklicuje 20. redno skupščino društva LUGOS
v soboto, 14. maja 2016, od 10:30 naprej, ki bo potekala hkrati s
piknikom odprte kode (POK) v Gostinici.

Zemljevid lokacije najdete v vabilu na spletni strani društva:
http://www.lugos.si/novice/vabilo-na-20-redno-skupscino-drustva-lugos-in-piknik-odprte-kode-pok

Na skupščino društva so vabljeni vsi člani društva kot tudi vsi, ki jih zanima  
delovanje društva LUGOS.

Dnevni red bo sledeč:
0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2015/16,
3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2015/16,
4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2015/16,
5. poročila komisij in delovnih skupin,
6. izvolitev novega vodstva
7. obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2016/17, vključno s 
finančnim načrtom,
8. razprava o prihodnem delovanju Kiberpipe,
9. razno/razprava o aktualnih temah: 
 - spletna stran
 - organiziranost v prihodnje
 - morebitne spremembe statuta

*Ker letos vsem organom društva poteče mandat, pozivamo vse kandidate za 
funkcije da čim prej prijavijo svojo kandidaturo.*

Lep pozdrav,

Andrej Vernekar
predsednik društva LUGOSMore information about the lugos-org mailing list