[LUGOS-ORG] Vabilo na 19. redno skupščino društva LUGOS

Andrej Vernekar andrej.vernekar at gmail.com
Sat May 2 22:08:49 CEST 2015


Pozdravljeni,

upravni odbor društva LUGOS sklicuje 19. redno skupščino društva LUGOS
v soboto, 16. maja 2015, od 10:30 naprej, ki bo potekala hkrati s
piknikom odprte kode (POK) v Gostinici.

Podrobnejše podatke glede piknika boste našli v vabilu na piknik.

Na skupščino društva so vabljeni vsi člani društva kot tudi zainteresirani za 
delovanje društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in 
ostale proste programske opreme.

Dnevni red bo sledeč:
0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2014/15,
3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2014/15,
4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2014/15,
5. poročila komisij in delovnih skupin,
6. obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2015/16,
7. obravnava in sprejem finančnega načrta (usmeritev) za leto 2015/16,
8. razno/razprava o aktualnih temah.


Lep pozdrav,

Andrej Vernekar
predsednik društva LUGOS


More information about the lugos-org mailing list