[LUGOS-ORG] OpenWay 2015

Stojan Rančić stojan at aufbix.org
Fri Apr 17 15:26:14 CEST 2015


Spoštovani!

V prilogi pošiljam medijsko objavo za konferenco Open Way, ki bo 
potekala 24. aprila 2015 v Novem mestu. V prilogi so dodane tudi 
fotografije, ki jih lahko uporabite.1novo_mesto.pngmaker_space.pngodprta_pisarna.pngopen-way-log.pngconfirm 573e6a4daca961c4b6b2fcd8be8075d901c18e9b.eml

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20150417/08c6235c/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 955396 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20150417/08c6235c/attachment-0004.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 1002389 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20150417/08c6235c/attachment-0005.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 1394926 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20150417/08c6235c/attachment-0006.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 106478 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20150417/08c6235c/attachment-0007.png 


More information about the lugos-org mailing list