[LUGOS-ORG] Vabilo na 18. redno skupščino društva LUGOS

Andrej Vernekar andrej.vernekar at gmail.com
Mon May 26 22:31:35 CEST 2014


Pozdravljeni,

želim vas ponovno spomniti, da letos organom društva (upravni odbor, nadzorni 
odbor, disciplinska komisija) poteče mandat, *zato pozivamo vse kandidate za 
funkcije naj čimprej prijavijo svojo kandidaturo*.

Prav tako pa lahko vsi pomagamo tudi tako, da rečemo kakšno spodbudno besedo 
in tako olajšamo kandidatom odločitev ;-)

Lep pozdrav,
Andrej 

> Pozdravljeni,
> 
> upravni odbor društva LUGOS sklicuje 18. redno skupščino društva LUGOS
> v soboto, 31. maja 2014, od 10:30 naprej, ki bo potekala hkrati s
> piknikom odprte kode (POK) v Gostinici.
> 
> Podrobnejše podatke glede piknika boste prejeli v vabilu na piknik.
> 
> Na skupščino društva so vabljeni vsi člani društva kot tudi zainteresirani
> za delovanje društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in
> ostale proste programske opreme.
> 
> Dnevni red bo sledeč:
> 0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
> 1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
> 2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2013/14,
> 3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2013/14,
> 4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2013/14,
> 5. poročila komisij in delovnih skupin,
> 6. izvolitev novega vodstva društva,
> 7. obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2014/15,
> 8. obravnava in sprejem finančnega načrta (usmeritev) za leto 2014/15,
> 9. razprava o aktualnih temah.
> 
> Ker letos vsem organom društva poteče mandat, pozivamo vse kandidate za
> funkcije da čimprej prijavijo svojo kandidaturo.
> 
> 
> Lep pozdrav,
> 
> Andrej VernekarMore information about the lugos-org mailing list