[LUGOS-ORG] Vabilo na 18. redno skupščino društva LUGOS

Andrej Vernekar andrej.vernekar at gmail.com
Thu May 15 22:45:59 CEST 2014


Pozdravljeni,

upravni odbor društva LUGOS sklicuje 18. redno skupščino društva LUGOS
v soboto, 31. maja 2014, od 10:30 naprej, ki bo potekala hkrati s
piknikom odprte kode (POK) v Gostinici.

Podrobnejše podatke glede piknika boste prejeli v vabilu na piknik.

Na skupščino društva so vabljeni vsi člani društva kot tudi zainteresirani za 
delovanje društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in 
ostale proste programske opreme.

Dnevni red bo sledeč:
0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2013/14,
3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2013/14,
4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2013/14,
5. poročila komisij in delovnih skupin,
6. izvolitev novega vodstva društva,
7. obravnava in sprejem programa dela (usmeritev) za leto 2014/15,
8. obravnava in sprejem finančnega načrta (usmeritev) za leto 2014/15,
9. razprava o aktualnih temah.

Ker letos vsem organom društva poteče mandat, pozivamo vse kandidate za
funkcije da čimprej prijavijo svojo kandidaturo.


Lep pozdrav,

Andrej Vernekar
predsednik društva LUGOS


More information about the lugos-org mailing list