[LUGOS-ORG] Sodelovanje društva pri projektu Zavoda za in proti - ACTA (Fwd: Naš ACTA projekt )

Andrej Vernekar andrej.vernekar at gmail.com
Sun Oct 7 19:05:31 CEST 2012


Zdravo,

LUGOS je eden izmed partnerjev pri projektu ACTA, ki ga vodi Zavod za in
proti. Vabimo vse, ki vas zanima sodelovanje pri projektu v imenu LUGOS-a,
da se oglasite na lugos-org.

Osnutek programa (ki se utegne še spreminjati) je posredovanem sporočilu.

Lep pozdrav,
Andrej

-------------- Posredovano sporočilo --------------
Od: Za in proti, zavod za kulturo dialoga Bojana Skrt <bojana.skrt at siol.net>
Datum: 18. september 2012 18:15
Zadeva: Naš ACTA projekt
Za: Andrej.vernekar at gmail.com,


 *Pozdravljeni! *

** **

Naš skupni projekt ACTA se je že začel in sicer s 1. septembrom.

(....)

Poleg tega vam v priponki pošiljam kratek opis projekta v slovenskem in
angleškem jeziku, skupaj z logotipom od ZIP in financerja in vas prosim,
da na svoji domači strani objavite informacijo o tem ter seveda logotip. V
kolikor želite logotip drugače, to je povezava na logotipe
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_logos_en.php Naš projekt je Europe
for citizens, se pravi morate izbrati tega. ****

** **

Domača stran financerja pa je: ****

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php****

** **

** **

 Lahko naredite posebno pod stran za ta projekt ali le novico, vendar mora
biti na vidnem mestu.  Prosim tudi, da obvestite svoje člane o tem
projektu in spodbujate razpravo med njimi o vsebinah projekta. Dobro bi
tudi bilo, da bi začeli postopek izbire vaših članov, ki bodo sodelovali na
novembrskem dogodku. ****

** **

Seveda je potrebno pri vseh informacijskih gradivih, notranjih in zunanjih,
dopisih, vabilih, letakih ... vedno navajati financerja, logotip financerja,
ime projekta, vodilnega partnerja in ostale partnerje. ****

** **

Tole pa je o obveznostih partnerjev iz pisma, ki sem ga vam poslala 15.
avgusta: ****

** **

*OBVEZNOSTI PARTNERJEV* so naslednje: ****

-     sodelovati na obeh mednarodnih dogodkih, to so sedaj številke
iz prijavnice in sicer za oba dogodka, na vsakem dogodku bi morala tako
biti polovica, lahko so isti ljudje, lahko različni: ...

(...)

Številke iz prijavnice so okvirne in seveda dovoljujejo odstopanja, le
prosim, da me vnaprej obvestite, koliko ljudi bo približno iz vaše
organizacije - da ne bomo imeli premalo udeležencev, pa tudi ne preveč; ***
*

** **

**-     **organizirati ali sodelovati pri organizaciji kot
organizator, govorec, snemalec .. v vsaj eni javni razpravi povezani z
vsebino projekta; ****

** **

** **

**-     **pripraviti vsebinske podlage, raziskave ... o obravnavanih
vsebinah, to so lahko zbrana mnenja vaših članov ali ljudi v vašem okolju,
analiza medijskega poročanja npr o ACTI ali o Anonymusu, pregled, kaj se je
v Sloveniji dogajalo v vladnih krogih v zvezi s tem... različne zadeve; ta
gradiva so potem osnova za predstavitve in razprave na prvem mednarodnem
dogodku, še bolj poglobljeno pa potem na marčevskem dogodku; ****

** **

**-     **čim bolj na široko in globoko promovirati projekt, obveščati
čim več ljudi, spraševati za mnenja .... Vsak po svojih kanalih. ****

** **

Vsebinsko je projekt zasnovan precej široko, ima dva glavna vsebinska
sklopa. Prvi je povezan z Internetom, ACTA sedaj seveda ni več aktualna,
vendar regulacija Interneta, pa avtorske pravice, pa hekerji, pa vprašanje
demokracije in e- participacije ... še vedno ostajajo aktualni, le zasukati
bo verjetno potrebno poudarke. Drugi veliki sklop je vprašanje demokracije
v državah partnericah in EU in sicer raziskujemo postopke sprejemanja
odločitev in zakonov povezanih z Internetom in vključenost javnosti v te
postopke, v Sloveniji in EU. ****

** **

Vsak partner si lahko vsebinsko sam zastavi, s čim se bo ukvarjal in si
prilagodi zadeve temu, kar ga najbolj zanima. Vsem, ki imate veliko
članstvo in boste izbirali, kdo bo sodeloval na dogodkih, novembra in
marca, priporočam, da naredite selekcijski postopek kompetitiven. Skratka,
da ljudje, ki bi želeli sodelovali na novembrskem dogodku, nekaj za to
naredijo, napišejo, organizirajo, posnamejo ... prepuščam vam, kako želite to
narediti. ****

** **

*NOVEMBRSKI DOGODEK *

** **

Ta dogodek bo od 22. do 25. novembra, 22. v Hotelu Špik v Gozdu Martuljku,
od 23. - 25. pa v Ljubljani na Fakulteti za upravo. ****

** **

** **

To je sedaj res prvi draft programa novembrskega srečanja, nekaj zadev je
sicer že določenih, je pa še veliko manevrskega prostora - posebej za
ljubljanski del, kjer bi lahko delali paralelne dogodke na več prizoriščih,
če bi si to vi želeli. Čakam na vaše predloge. ****

* *

*Četrtek, 22. november, Hotel Špik, Gozd Martuljek *

** **

*Prihod do 9.30* (verjetno bomo organizirali posebni avtobus iz Ljubljane,
ki bo vse odpeljal v Gozd Martuljek in potem odpeljal nazaj). Razlog,
zakaj imamo v Gozdu Martuljku prvi dan je, da se bo tam dogajala mednarodna
študentska debatna akademija, na kateri bodo pred projektnim delom
sodelovali že nekateri udeleženci iz partnerskih organizacij iz tujine in
večina ZIP udeležencev, pa seveda še udeleženci iz ne projektnih
organizacij. ****

** **

Program bo razdeljen na dva dela, v prvem delu do kosila, od 10.00 - 13.00
bomo skupaj delali le udeleženci projekta, to nas bo okoli 120. Ključno bo
spoznavanje partnerskih organizacij in projektnih vsebin, s katerimi se je
vsaka partnerska organizacija/država najbolj ukvarjala in se jim zdi
najbolj zanimivo. Šlo bo za kombinacijo foruma, na katerih bodo vsi
sodelovali in dela v manjših skupinah. Glavni namen tega dela je, da se
spoznamo med seboj, spoznamo probleme v partnerskih državah, organizacijah
in da določimo vsebine, s katerimi se bomo potem ukvarjali na marčevskem
dogodku. ****

** **

V drugem delu dneva bo program skupen, za projektne udeležence in za
udeležence IDASa - tega dogodka, ki se bo v Hotelu Špik odvijal že od 17.
novembra. Trajal bo od 14.30 - 19.00 ure in bo od 14.30 - 17.00 vseboval *
elective* - predavanja po izbiri, paralelno bodo tekla različna predavanja
in delavnice - udeleženci bodo sami izbirali, katere bodo poslušali. Tukaj
se pričakuje, da vsaka partnerska organizacija pripravi vsaj dve
predavanji/delavnice. Electivi bodo dvojne narave - eni bodo seveda
vsebinski, se pravi vsebine, ki jih obravnavamo v projektu, drugi bodo
namenjeni razvijanju veščin od argumentiranja do javnega nastopanja,
priprave videov, e-participacije ...  ****

** **

Od 17.00 - 19.00 pa tudi različne vrste debat, od formalnih študentskih
debat v Svetovnem študentskem debatnem formatu do okroglih miz, sestankov ...
****

** **

Potem večerja, nato ob 20.00 skupni zbor in pregled dneva in pregled
programa za naslednje dni in odhod v Ljubljano. ****

** **

*Petek, 23. november *

Ob 12.00 okrogla miza na Fakulteti za upravo - za vse udeležence projekta,
za vsebino se bomo morali še dogovoriti, vendar bi vabili goste iz politike
in stroke. Predlogi zelo dobrodošli, tako za vsebine kot za govorce. ****

** **

Mene sicer še vedno mika, da bi se ukvarjali s problemom avtorskih pravic
na internetu, vemo, da se sedaj post ACTA pripravljajo pa neki drugi
dokumenti, ki naj bi na podoben način reševali - pa se o tem javno ne
razpravlja kaj dosti. Morda bi veljalo o tem govoriti. ****

** **

Seveda je lahko o čem drugem - predlagajte, prosim! ****

** **

Ob 15.00 Otvoritev študentskega debatnega turnirja, na katerem bodo
debatirali projektni in ne projektni udeleženci - debaterji. Vsebina bo
povezana z vsebinami projekta. Ostali poslušajo, sodijo, sodelujejo kot
organizatorji, snemajo, fotografijo, se spoznavajo z ostalimi partnerji,
izmenjujejo izkušnje, načrtujejo ostale aktivnosti ... ****

* *

*Sobota, 24. november *

Turnir se nadaljuje, zgodili se bodo 4 debatni krogi, vsak na drugačno
debatno trditev. ****

** **

Paralelno lahko delamo različne manjše aktivnosti za vse tiste, ki
debatirali ne bodo. Tukaj čakam vaše predloge - namreč, naše partnerske
organizacije iz tujine so razen ene vse debaterske. ****

** **

*Nedelja, 25. november *

10.00 - 13.00 Zaključek, evalvacija, načrtovanje marčevskega dogodka in
aktivnosti na nacionalnih ravneh. ****

** **

Čakam na vaše komentarje, predloge, nove ideje .... in seveda informacije o
vaših organizacijah, ki mi jih še niste poslali. ****

** **

Lep pozdrav, Bojana ****

** **
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20121007/feee7538/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Predstavitev projekta, slo.doc
Type: application/msword
Size: 78336 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20121007/feee7538/attachment-0002.doc 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Presentation of the project, Eng.doc
Type: application/msword
Size: 79360 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20121007/feee7538/attachment-0003.doc 


More information about the lugos-org mailing list