[LUGOS-ORG] Vabilo na 16. redno skupščino društva

Andrej Vernekar andrej.vernekar at gmail.com
Wed Jun 6 13:20:59 CEST 2012


Pozdravljeni,

upravni odbor društva LUGOS sklicuje 16. redno skupščino društva LUGOS
v soboto, 23. junija 2012, od 10:30 naprej, ki bo potekala hkrati s
piknikom
odprte kode (POK).
Podrobnejše podatke glede piknika boste prejeli v vabilu na piknik.

Na skupščino društva so vabljeni vsi zainteresirani za delovanje
društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in ostale
proste programske opreme.

Dnevni red bo sledeč:
0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2011/12,
3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2011/12,
4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2011/12,
5. poročila komisij in delovnih skupin,
6. izvolitev novega vodstva društva,
7. obravnava in sprejem programa dela za leto 2012/13,
8. obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2012/13,
9. razno.

Ker letos vsem organom društva poteče mandat, pozivamo vse kandidate za
funkcije da čimprej prijavijo svojo kandidaturo.


Lep pozdrav,

Andrej Vernekar
predsednik društva LUGOS
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20120606/981c9635/attachment.htm 


More information about the lugos-org mailing list