[LUGOS-ORG] [LUGOS-BLA] sist

Andraz Sraka a at aufbix.org
Tue May 17 17:47:05 CEST 2011


On Sun, 2011-05-01 at 10:59 +0200, Bostjan Janezic wrote:
> Na sedež društva prihaja revija, ki jo izdaja SIST (Slovenski inštitut
> za standardizacijo). Koga od članov zadeva vsaj toliko zanima, da bi
> jo vsaj občasno prebral? 

Digitaliziraj jo! :)

lp,
 Andraz
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20110517/fa1307a4/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list