[LUGOS-ORG] Veliko pok 2011 - vabilo na piknik odprte kode

Robert Ludvik r at aufbix.org
Tue Apr 12 14:21:41 CEST 2011


Spos(tovani,

pomlad je tu, sezona piknikov v razcvetu, zato hitro izkoristite 
povabilo na dogodek. Spodaj je vabilo samo v besedi, c(e z(elite s(e 
sliko, se odpravite na 
http://dl.dropbox.com/u/21044432/Picture/Vabila_Piknik/VabiloPreFinVerySmall.jpg.

Nadaljnje razs(irjanje tega obvestila je obvezno!


Kaj:
Vseslovenski piknik odprte kode. O spros(c(ujoc(em programu piknika 
boste obves(c(eni naknadno.

Organizatorji:
Lugos + Ubuntu.si + Kiberpipa+ COKS + SloTech + FSFE Fellowship 
Slovenija + UNIX.SI

Kje:
Okolica Ljubljane. Natanc(na lokacija bo doloc(ena v prihodnje, odvisna 
je tudi od s(tevila udelez(encev. Za udelez(bo na pikniku je potrebna 
registracija, ki jo opravite tako, da na naslov pok2011 na lugos.si 
<mailto:pok2011 na lugos.si>posredujete podatke o s(tevilu 
udelez(encev.Udelez(ba je brezplac(na, na pikniku se bo zbiralo 
prostovoljne prispevke.

Kdaj:
Nedelja, 15.05.2011 od 10.30 naprej.

Kdo:
Vabljeni vsi, ki se najdete v dogodku.

Namen:
Predvsem zaradi slabe komunikacije je v preteklosti pris(lo do deljenj v 
skupnosti (Gnome vs KDE, Ubuntu.si vs Lugos) oziroma tvorbe manjs(ih 
skupin, ki delujejo vsaka zase. Osrednje koordinacije ni, zato je 
sodelovanje med posameznimi skupinami pogosto pomanjkljivo, ideje se ne 
s(irijo, vec( skupin dela na istih stvareh hkrati. Ker ni prave 
promocije, se vec(ina skupin sooc(a s pomanjkanjem novincev.
Osnovno sporoc(ilo piknika je, da vsi delamo za isti cilj - uspeh odprte 
kode, kar lahko dosez(emo samo skupaj. Na pikniku bomo razpravljali kako 
pod eno streho spraviti vse, ki kaj poc(nejo z odprto kodo, kako dosec(i 
uc(inkovitejs(o komunikacijo med skupinami, koordinirano organizacijo 
skupnih dogodkov, s(irjenje informacij in promocijo odprte kode.

-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je pre?i??ena...
URL: http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20110412/c5a591d7/attachment.htm 


More information about the lugos-org mailing list