[LUGOS-ORG] razpis na zavodu za zaposlovanje

Jaka Kranjc smgl at lynxlynx.info
Sat Mar 27 13:54:45 CET 2010


http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/04-09-09DBO/04-09-09.htm

--------------------------------
4. septembra 2009	Javni razpis Spodbujanje ZAPOSLOVANJA DOLGOTRAJNO 
BREZPOSELNIH  2009/2010 
(2. marca 2010)

 	Četrti rok: 31. marec 2010
Peti, to je zadnji rok: 31. maj 2010

Komu je razpis namenjen: tržnim ali netržnim delodajalcem, ki se lotevajo 
novih projektov s področja socialnega vključevanja ranljivih skupin, 
spoštovanja človekovih pravic, *preprečevanja diskriminacije in zagotavljanja 
enakih možnosti*, mediacije, motivacije in poklicne orientacije, načrtovanja 
kariere, usposabljanja in izobraževanja, kulture, razvoja podeželja in 
turizma, ekologije in varovanja okolja … Delodajalci so lahko pravne ali 
fizične osebe.
Kaj razpis omogoča delodajalcem: pridobitev subvencije za zaposlitev 
dolgotrajno brezposelnih oseb za polni delovni čas za najmanj 18 mesecev. 
Brezposelna oseba mora uspešno opraviti predhodno enomesečno usposabljanje na 
delovnem mestu pri delodajalcu, ki jo bo zaposlil s pomočjo subvencije.
Oddaja vlog: osebno ali po pošti na Centralni službi Zavoda, Rožna dolina, 
Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Upravičeni stroški za delodajalca: dejanski stroški zdravniškega pregleda 
osebe za usposabljanje na delovnem mestu, subvencija 15.000 EUR za zaposlitev 
brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj 18 mesecev. 
Komu je namenjen program: dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so več kot 12 
mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljene v evidencah Zavoda, da pridobijo 
nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki jim omogočajo ponovno 
zaposlitev.
Razpoložljiva sredstva: 15.555.000 EUR za obdobje 2009–2011 iz Evropskega 
socialnega sklada (ESS) in proračuna RS. 
--------------------------------

Bolj težka, ampak mogoče bi preko tega lahko dobili tajnico/punčko za vse.

LP
-- 
We cannot command nature except by obeying her.  --Sir Francis Bacon
Have a sourcerous day! www.sourcemage.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 316 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20100327/f71f296f/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list