[LUGOS-ORG] Vabilo na 14. redno skupščino društva LUGOS

Miha Tomšič miha.tomsic at gmail.com
Fri Jul 2 15:08:04 CEST 2010


Hojla!

Pridem na skupščino LUGOS-a v sredo. Tudi ostale prosim, da se čim prej javite.

Srečno, M.

2010/6/23 Miha Tomšič <miha.tomsic at gmail.com>:
> Spošotvani!
>
> Upravni odbor društva LUGOS sklicuje 14. redno skupščino društva LUGOS
> v sredo, 7. julija 2010 ob 17h na vrtu gostišča Livada v Ljubljani
> (Hladnikova cesta 14, priložen zemljevid). Skupščini bo sledil
> pogostitev.
>
> Na skupščino društva so vabljeni vsi zainteresirani za delovanje
> društva LUGOS in vsi uporabniki operacijskega sistema Linux in ostale
> odprto-kodne programske opreme.
>
> Dnevni red bo sledeč:
> 0. izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
> 1. sprejetje dnevnega reda skupščine,
> 2. obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2009/10,
> 3. obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2009/10,
> 4. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2009/10,
> 5. poročila komisij in delovnih skupin,
> 6. kadrovske zamenjave,
> 7. obravnava in sprejem programa dela za leto 2010/11,
> 8. obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2010/11,
> 9. razno.
>
> Vse udeležene na skupšcini in na pogostitvi naprošamo, da se prej
> prijavijo na lugos(pri)lugos.si ali na dopisni seznam lugos-org do 2.
> julija 2010.
>
>
> Lep pozdrav,
>
> Miha Tomšič
> predsednik društva LUGOS
>


More information about the lugos-org mailing list