[LUGOS-ORG] naslednja skupščina

Jaka Kranjc smgl at lynxlynx.info
Thu Mar 12 20:43:52 CET 2009


Skupščina bo 18.aprila.

Predlagam naslednji dnevni red (isti kot lani):
0. Izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev,
1. Sprejetje dnevnega reda skupščine,
2. Obravnava in sprejem poročila upravnega odbora za leto 2008,
3. Obravnava in sprejem finančnega poročila za leto 2008,
4. Poročila komisij in delovnih skupin,
5. Obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora za leto 2008,
6. Kadrovske zamenjave,
7. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2009 / 2010,
8. Obravnava in sprejem finančnega načrta za leto 2009 / 2010,
9. Razno.

Še kakšni predlogi za lokacijo? Dozdaj je samo tale: 
http://piknikprostorluks.info/piknik_prostor.html

LP
-- 
We cannot command nature except by obeying her.  --Sir Francis Bacon
Have a sourcerous day! www.sourcemage.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090312/84fb32ae/attachment.pgp 


More information about the lugos-org mailing list