[LUGOS-ORG] Program za KDE 4.2 srečanje vKiberpipi

Andraz Sraka a at aufbix.org
Fri Jan 9 11:48:14 CET 2009


re

On Thu, 2009-01-08 at 18:30 +0100, Andrej Vernekar wrote:

> 
> Samo še informacija za vse na lugos-org, ki morda ne berejo
> dot.kde.org - Jure
> je dogodek prijavil med uradne KDE dogodke (v bistvu je on odprl
> članek), tako
> da sedaj ni poti nazaj - dogodek BO!
> http://dot.kde.org/1231109318/
> http://wiki.kde.org/tiki-index.php?page=KDE%204.2%20Release%20Party

Zakon!

> Trenutno je prijavljenih že 6 lokacij. Upam da je gornje spodbuda tudi
> za koga, ki bere listo in še okleva ...

No, enega smo vseeno dobili .. --> lugos-org (polz se je javil za dbus)

> Glede programa pa - moje predavanje bo skupaj z vprašanji dolgo dobre
> 1/2 ure, da nam ne bodo ljudje ušli:)

Ja, ideja je raje vec manjsih predavanj, kot neka daljsa predavanja ..

> Tudi ostala predavanja naj bodo raje krajša in poljudna.
> Ideja je tudi, da ne bo šlo suhoparno naštevanje novosti ampak recimo
> "odgovor" na vprašanje, ali je KDE 4.2 končno uporaben za povprečne
> ljudi (no, saj vemo kak bo odgovor, ampak to moramo še
>  demonstrirati :)

True true .. 

.. do ponedeljka bi bilo fino, da se zoblikuje koncni seznam predavanj;
pa da se to objavimo oz. tudi temu primerno popravimo vse najave.

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #234:

Someone is broadcasting pygmy packets and the router doesn't know how to deal with them.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090109/1697050d/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090109/1697050d/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list