[LUGOS-ORG] Program za KDE 4.2 srečanje vKiberpipi

Andraz Sraka a at aufbix.org
Fri Jan 9 11:45:08 CET 2009


On Thu, 2009-01-08 at 21:46 +0100, polz wrote:
> A lahko predlagam še eno predavanjce (cca 10min) v lastni režiji?
> Adijo, dcop; zdravo, dbus!
> 
> Fora je namreč v tem, da tudi dbus rata kar uporaben, če uporabiš
> mdbus, orodje, razvito za Openmoko.
> 
> Seveda če je predavanj že preveč, me ni treba zraven štulit.

Jaz sem takoj za! 10min, tam 3-5 slideov .. bo super. Andrej, Jure?

lp,
 Andraz

-- 
BOFH excuse #98:

The vendor put the bug there.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090109/45c67c07/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20090109/45c67c07/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list