[LUGOS-ORG] Priprave na piknik in skupščino

Andraz Sraka a at aufbix.org
Fri May 16 09:52:30 CEST 2008


re

On Thu, 2008-05-15 at 07:42 +0200, Miha Tomšič wrote:
> 
> Kar se tiče prevozov, se lahko zmenimo pred Šparom na Viču ob 9.30 da
> se poberemo in zložimo v avtomobile. Tisti, ki greste kasneje, se
> dogovorite po svoje.

evo, se se jaz pofockam ..

.. glede na to, da kaze da nam vreme ne bo najbolj naklonjeno. Kaj v
primeru orenk dezja itd? Tam je tudi kaj pokritega?

lp,
 Andraz
 
-- 
Humppa all the way!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080516/c50e296a/attachment.pgp 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3285 bytes
Desc: not available
Url : http://liste2.lugos.si/pipermail/lugos-org/attachments/20080516/c50e296a/attachment.bin 


More information about the lugos-org mailing list